Вісник

Підвищення надійності роботи магістральних нафтопроводів ВАТ “Укртранснафта”

Василюк В.М. заступник генерального директора, головний інженер ВАТ “Укртранснафта”

I.    Короткий опис нафтотранспортної системи України.
Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації ВАТ “Укртранснафта”, включає в себе 18 нафтопроводів діаметром до 1220 мм включно, загальною довжиною нафтопроводів 4569,4 км в одну нитку, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків з 80 резервуарами загальною ємністю 1010 тис. куб. метрів, систем електропостачання, захисту від корозії, телемеханіки, технологічного зв’язку, протипожежні споруди. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів, загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.
Всі нафтопроводи Товариства знаходяться в технічно справному стані, паспортизовані, експлуатуються згідно діючих норм і правил, що забезпечує виконання контрактів на послуги з транспортування нафти транзитом та її поставки на нафтопереробні заводи України.

II.    Підвищення надійності роботи магістральних нафтопроводів ВАТ “Укртранснафта”.

Існуюча система нафтопроводів знаходиться в експлуатації в середньому від 20 до 42 років, в залежності від терміну вводу в дію її складових. За час експлуатації значна частина магістральних нафтопроводів і технологічного обладнання вичерпала свій ресурс, неодноразово підлягала поточному та капітальному ремонтам і застаріла морально.
Вказані терміни експлуатації нафтопро¬водів та об’єктів нафтотранспортної системи вимагають вкладення значних коштів для підвищення надійності і підтримки їх в технічному справному стані.
Підвищення надійності експлуатації і обслуговування об’єктів нафтопроводів для забезпечення нормального безаварійного функціонування нафтопровідної системи досягається за рахунок постійного виконання комплексу робіт, основними з яких є виконання планово-попереджувальних ремонтів обладнання об’єктів МН.
Фахівцями служб філій виконується попереднє планування з розробкою та затвердженням графіків та щомісячне виконання робіт з ППР обладнання лінійної частини нафтопроводів, нафтоперекачувальних станцій, систем електро-забезпечення, телемеханіки, електрохімічного захисту та зв’язку.

Обслуговування і ремонт проводяться по напрацюванню обладнання та по технічному стану за результатами діагностики обладнання (в тому числі вібродіагностики насосних та вентиляційних агрегатів).
Роботи з обслуговування, ремонту і діагностики виконуються, в основному, власними силами БВО, які розміщені на 6-ти об’єктах Товариства, а також з залученням спеціалізованих організацій.

Технічна характеристика нафтотранспортної системи України
Найменування параметрів    Од. виміру    Показники
Кількість нафтопроводів    шт.    18
Довжина нафтопроводів в одну нитку    км    4569,4
Довжина нафтопроводів по трасі    км    3368,3
Кількість підводних перетинів    шт.    181
Кількість повітряних перетинів    шт.    389
Кількість аварійно- відновлювальних пунктів (АВП.АРД)    шт.    24
Кількість майданчиків/нафтоперекачувальних станцій (НПС)    шт./шт.    28/51
Кількість нафтоперекачувальних насосів Загальна потужність електродвигунів Кількість резервуарних парків    шт. тис.кВт шт.    176
Кількість резервуарів    шт.    80
Загальний об’єм резервуарів    тис куб.м    1010
Кількість станцій електрохімзахисту (ЕХЗ)    шт.    473

З метою підвищення надійності та ефективності роботи основного технологічного обладнання, відновлення деталей лабіринтних ущільнень та поверхонь тертя підшипникових вузлів нафтових насосів проводиться шляхом напилення та наплавлення твердих металів з наступною механічною обробкою.
•   постійне обстеження трас нафтопроводів за допомогою вертольотів, персоналом аварійно-відновлювальних пунктів (АВП), аварійно – ремонтних дільниць (АРД) та підрозділів служби охорони з метою виявлення аварійних ситуацій та несанкціонованих доступів для негайного вжиття відповідних заходів.
Затрати на авіаційне обстеження трас нафтопроводів щорічно складають біля 15 млн. грн.;
• планового виконання внутрішньотрубної діагностики нафтопроводів (ВТД) з метою визначення фактичного стану тіла труби та виконання ремонтів виявлених дефектів.
ВТД є найважливішим засобом збору інформації про стан тіла труби лінійної частини нафтопроводів.
На проведення планової внутрішньотрубної діагностики нафтопроводів щорічно витрачається біля 19 млн. грн.
В перше в колишньому СРСР, фахівцями філії ПДМН в 1989 р. було виконано підготовку ділянки довжиною 171 км Суходольна – Новоайдар (МН Самара -Лисичанськ) діаметром 1220 мм і забезпечено успішний пропуск внутрішньотрубного інспекційного снаряда LINALOG фірми Тьюбоскоп (США).

Станом на 2004 рік ВТД виконано на всіх дільницях нафтопроводів, яки були облаштовані камерами пуску – прийому очисних пристроїв, що складає біля 98% загальної довжини нафтопровідної системи. Заплановані і щорічно виконуються заходи з монтажу камер пуску – прийму очисних пристроїв на резервних нитках та лупингах, та проводиться їх очистка і ВТД.

На даний час фахівцями служб експлуатації ВАТ “Укртранснафта” розроблено нормативний документ з організації і проведення ВТД; за узгодженням з НАК “Нафтогаз України” щорічно планується діагностувати біля 950 км нафтопроводів.

За результатами попередніх ВТД виконується планування, та силами аварійно відновлювальних пунктів та аварійно – ремонтних дільниць виконується ремонт дефектів на лінійній частині нафтопроводів. Дефекти ремонтуються методом вирізання котушок (дільниць) нафтопроводів, монтажу муфт, зашліфов-кою та підваркою. Так, за 2003 р. відремонтовано 6802 дефектів та дефектних місць, за І-ше півріччя 2004 р. – 933 дефекти.

На основі комплексного аналізу корозійного стану МН, щільності розподілу й глибини зовнішніх втрат металу, виявлених ВТД, проводиться вибір ділянок МН для капітального ремонту із заміною ізоляції.
В 2004 році розпочаті роботи по діагностиці технологічних трубопроводів нафтоперекачувальних станцій (НПС “Широке” Кременчуцького РНУ філії ПДМН) з метою виявлення і усунення дефектів та продовження терміну безпечної експлуатації.
• обстеження корозійного стану дільниць нафтопроводів з метою визначення стану ізоляції з подальшим ремонтом пошкоджених дільниць ремонтно •       будівельними колонами.
З початк у 1980-х років виконана заміна ізоляції більш ніж 1400 км нафтопроводів. Розроблений і впроваджений при сприянні філії ПДМН землерийний комплекс дозволив піти від підйому труби при заміні ізоляції та механізувати процес, що на порядок підвищило безпеку робіт, виконуваних на діючому нафтопроводі.
Щорічна потреба ремонту нафто¬проводів з заміною ізоляції складає 25 -30 км на суму біля 25 млн. грн. За 2003 рік виконано вибіркову ізоляцію 28,4 км, за 6 місяців поточного року 16,6 км.
Для оцінки припустимих робочих тисків МН за результатами ВТД філією ПДМН профінансовано розробку ВБН В.2.3-00018201.04-2000 “Розрахунок на міцність діючих магістральних трубопроводів з дефектами”. На підставі ВБН ВАТ “ІТН” виконано розрахунки дільниць нафтопроводів з визначенням робочого тиску та ремонту дефектів.
Додатково, метал труб нафтопроводів фахівцями ІЕЗ ім. Е.О. Патона обстежений на предмет старіння. Установлено, що тривалий строк експлуатації не приводить до істотних змін міцності металу труб.
•    обстеження та ремонт засобів електрохімзахисту.
Для забезпечення надійного пасивного і активного захисту магістральних нафтопроводів, підземних споруд і резервуарних парків від корозії, фахівцями служб протикорозійного захисту виконуються спеціальні обстеження для визначення їх фактичного корозійного стану. За результатами обстежень визначається необхідність капітального ремонту ізоляційного покриття трубопроводів, анодних заземлень і засобів електрохімзахсту. Так, за результатами обстежень, в 2003 р. виконано модернізаційну заміну 18 шт. СКЗ, капремонт 31-му анодному заземленню СКЗ, замінено 9 повітряних ліній анодного заземлення, виготовлено 670 контрольно-вимірювальних пунктів, проведено заміну 440 КВП та виконано ряд інших робіт по підвищенню надійності нафтопроводу. В 2004 році ці роботи продовжуються: відремонтовано 13 шт. анодних заземлень, замінено 14 шт. СКЗ та 170 шт. КВП.
•    обстеження підводних, повітряних переходів нафтопроводів.
За 2004 рік виконано обстеження 67 шт. і вибірковий ремонт 6 шт. підводних та 5 шт. повітряних переходів із залученням спеціалізованих організацій.
Для забезпечення безаварійної роботи та екологічної безпеки, в 2003 році виконано проектування та ремонт лінійної частини нафтопроводу “Кременчук-Херсон” на підводних перетинах з протягуванням трубопроводів Ду700 в існуючих трубопроводах Ду1000 через річки Псел та Дніпро методом “труба в трубі” загальною довжиною біля 4 км.
Для запобігання нафтових забруднень водних артерій України фахівцями філій разом із ЗАТ “Трест Подводтрубопровод” розробляються і узгоджуються “План локалізації й ліквідації можливих аварій на підводних переходах МН (ПЛАС)”, що передбачає використання бонових загороджень для затримки і обладнання для збору нафти. На підставі ПЛАС проводиться комплектація необхідним устаткуванням АВП/АРД.
•    планова очистка внутрішньої порожнини трубопроводів від парафінис¬тих відкладень.
На підставі розроблених графіків очистки, з метою попередження накопичення води та для підтримки необхідної пропускної здатності нафтопроводів виконується планова очистка дільниць нафтопроводів ефективними очисними пристроями, яки використовуються провідними трубо¬провідними компаніями в Європі. За 2003 рік очищено дільниць МН загальною довжиною 10613,5 км, за І-ше півріччя 2004 року біля 9 тис. км
•    обстеження та плановий ремонт резервуарів для зберігання нафти на НПС.
Для підтримки резервуарів в належному технічному стані та забезпечення їх надійної експлуатації згідно графіків проводиться їх технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт.
При проведенні ремонтів на резервуарах виконується: підйом резервуарів для повної заміни днища та частини першого поясу, демонтаж застарілої системи розмиву парафінових відкладень, заміна пош¬кодженої корозією покрівлі (плаваючого даху), заміна неякісних монтажних швів листами-вставками, монтаж кілець жорсткості, заміна засувок ПРП, монтаж трубопроводів піногасіння, зрошення, підшарової системи пожежегасіння. Відремонтовані резервуари захищаються сучасними антикорозійними покриттями з терміном служби 15 років. Для обстеження і ремонту резервуарів щороку потребується біля 15 млн. грн. В 2003 році обстежено 29 шт. і капітально відремонтовано 5 резервуарів, в І -му півріччі 2004 року обстежено 44 і ремонтується 7 резервуарів.
На ЛВДС “Броди” закінчується будівництво найбільшого в Україні резервуара одиничної ємності – 75.000м3, нестандартної конструкції -двохстінний, з подвійним вакуумним   днищем та плаваючою покрівлею. Монтаж стінок резервуара виконувався за новою технологією – методом підрощування поясів стінок резервуара.

Необхідність будівництва резервуара такої ємності та конструкції обумовлено наступними чинниками:
•    вивід з експлуатації 6-ти РВС-5000, які відпрацювали свій термін експлуатації і не підлягали подальшому ремонту;
•    стислі умови розташування резервуарної ємності, насиченість території інженерними комунікаціями;
•    необхідність компенсації виведеної з експлуатації резервуарної ємності;
•    нарощування об’єму резервуарного парку в зв’язку із збільшенням обсягів перекачки та введенням в експлуатацію нафтопроводу Одеса-Броди.
•    перевірка лінійних засувок на герметичність.

З метою зменшення обсягу виходу нафти на рельєф при виникненні нештатних ситуацій при роботі, а також для відключення аварійних дільниць нафтопроводів планово проводяться роботи з лінійних засувок на герметичність. В 2004 році перевірено 135 засувок нафтопроводів, за фактом перевірки виконана заміна 7 шт. негерметичних засувок та відремонтовано 6 засувок, за І-ше півріччя 2004 року відповідно замінено 6 шт. негерметичних засувок та відремонтовано 8 засувок.
•    обстеження дільниць нафтопроводів в тяжких гірських умовах, в районах можливих зсувів, трас МН з проектуванням захисних споруд, проведення діагностики обладнання НПС з метою визначення технічного стану, об’ємів та вартості необхідних планових ремонтів.

На ділянці нафтопроводу “Броди -Держкордон” довжиною траси 53 км (км 232-285), яка перетинає Карпати, існують небезпечні ділянки зсуву нафтопроводів (262 км), повітряні переходи затоплюються водою при повенях (км 229-272.). Для попередження аварійних ситуацій на цій дільниці в 2002 році розпочато будівництво обвідного двониткового нафтопроводу. В четвертому кварталі 2003 року актом Державної комісії прийнято в експлуатацію І-у та ІІ-у чергу обвідних нафтопроводів (загальною довжиною 106 км) вартістю основних фондів 306,4 млн. грн. Правильність прийнятих рішень з виносу нафтопроводу підтверджує і факт ліквідації пошкодження на 232 км нафтопроводу
“Броди – Держкордон” з попаданням нафти в р. Латориця в Закарпатській області.

В 2004 році, згідно з планами капітального будівництва та за узгодженням з НАК “Нафтогаз України” роботи з проектування ремонту з переукладанням ниток нафтопроводу на дільниці 108 – 232 км продовжуються.

При будівництві нових нафтопроводів, з метою підвищення надійності при їх подальший експлуатації, в Товаристві впроваджено ї виконується:
•    багатоступеневий    контроль будівниц-тва з незалежним технічним наглядом спеціалізованими організаціями з подальшим отриманням національного сертифікату Укрсепро;
•    нагляд фахівцями міжнародного рівня з отриманням міжнародного сертифікату (Ллойда для РВС-75000 на ЛВДС Броди);
•    внутрішньотрубна діагностика змонто-ваних трубопроводів на воді до моменту гідровипробування;
•    гідравлічне випробування трубопро¬водів з 0,98 межи плинності металу труб.

Вказані заходи дозволяють виявити наявні заводські і монтажні дефекти на стадії будівництва та ліквідувати їх до вводу об’єкту до експлуатації. З використанням вказаних заходів побудовані і введені до експлуатації нафтопровід Одеса-Броди Ду 1000 мм довжиною 674 км, нові нитки в зоні виносу в Карпатах Ду 500 і 700 мм загальною довжиною 108 км.
Для виконання ремонтно -відновлювальних робіт на об’єктах лінійної частини нафтопроводів в складі філій ВАТ “Укртранснафта” діє 24 аварійно-відновлювальних пунктів (АВП), аварійно-ремонтних дільниць (АРД), які виконують профілактичний огляд, технічне обслуговування, контроль стану та планові ремонтні роботи на об’єктах лінійної частини нафтопроводів, ліквідацію аварій та їх наслідків, ремонт дефектів та пошкоджень нафтопроводів, інші заходи, спрямовані на підтримання лінійної частини у відповідності до вимог діючих норм і правил.

Наявна на оснащенні в АВП/АРД спеціальна техніка та пристосування підтримуються в робочому стані, з персоналом згідно розроблених графіків проводяться учбово – тренувальні заняття з відпрацюванням планів ліквідації аварій (ПЛАС) на нафтопроводах.
Для звільнення ділянок МН від нафти при ремонті АВП використовуються нові вибухобезпечні блокові насосні установки БНУ, розроблені й виготовлені “ВНИИОЭНГ” (м. Суми) за участю філії ПДМН, впроваджується прогресивна технологія зварювання фірми Lincoln Electric, що дозволяє збільшити в кілька разів швидкість і якість зварювання труб. Велика увага приділяється підвищенню мобільності аварійних служб. Для оперативного реагування на позаштатні ситуації всі аварійні служби оснащені малогабаритними інверторними джерелами зварювального струму.

Разом з тим, на даний час стан забезпечення АВП та АРД засобами, спецтехнікою та пристосуваннями складає лише 75% від нормативу. Через тривалий термін експлуатації підлягає щорічно заміні до 30 одиниць техніки та пристосувань на загальну суму 25-30 млн. грн.
На період створення ВАТ “Укртранснафта” в районах проходження трас нафтопроводів створився важкий криміногенний стан. Зловмисники руйнують споруди об’єктів нафтопроводів, розкрадають обладнання лінійних вузлів. Значну загрозу для нафтотранспортної системи представляють кримінальні пошкодження нафтопроводів з метою розкрадання нафти. Так, за 2001 рік силами АВП і АРД було ліквідовано 309 випадків зловмисних пошкоджень нафтопроводів, збитки на їх ліквідацію склали 1034 тис. грн. У 2002 році ВАТ “Укртранснафта” було вимушене збільшити чисельність персоналу та покращити оснащення служби охорони Товариства з метою підвищення охорони об’єктів нафтопровідної системи. Це дало позитивний результат – за 2002 рік кількість пошкоджень нафтопроводів зменшилася більш ніж вдвоє – до 139 випадків. Збитки на їх ліквідацію зменшилися до 420 тис. грн. У 2003 році кількість пошкоджень нафтопроводів зменшилася до 102 випадків з збитками 444,7 тис. грн. За І-ше півріччя 2004 року ліквідовано 47 зловмисних пошкоджень.

Всі нафтоперекачуючі станції ВАТ “Укртранснафта” запроектовані і працюють на електроприводі Для приводу магістральних і підпірних насосних агрегатів використовуються асинхронні і синхронні електродвигуни одиничною потужністю від 200 до 8000 кВт на напругу 0,4, 6 і 10 кіловольт. Термін експлуатації систем електропостачання, трансформаторних електропідстанцій та систем електроприводів становить 20-35 років, примаксимально можливому фізичному терміні 40-45 років. Для забезпечення економічності та підвищення надійності електропостачання і роботи електрообладнання впроваджуються наступні заходи:
•    заміна    відділювачів    і короткозамикачів в колах заживлення силових трансформаторів 110/6 кв 160000 кВа на елегазові вимикачі типу ЬТВ;
•    заміна морально і фізично, застарілих електродвигунів на нові безобдувні серії АЗМВ потужністю 1600¬3150 кВт;
•    впровадження систем вібродіагнос-тики стану магістральних і підпірних насосних агрегатів;
•    впровадження    переносної автоматизо-ваної системи діагностування технічного стану і прогнозування ресурсу сталої роботи силового і високовольтного обладнання НПС по частковим розрядам, по тангенсу кута діелектричних втрат, по струму провідності ізоляції та по спектрах струму і напруги на базі приладів реєстрації 11-500, Р-1500 і приладу АМТ-ест;
•    заміна електромеханічних приводів на лінійних та технологічних засувках на інтелектуальні;
•    впровадження автономних джерел заживлення силових кіл електроприводів лінійних засувок траси нафтопроводів на річних переходах та в інших небезпечних місцях, на базі пристроїв АГУЗ з використанням акумуляторних батарей;
•    впровадження автоматизованої сис¬теми комерційного обліку електричної енергії, що споживається, в цілому по філіях.
З метою захисту навколишнього природного середовища при експлуатації об’єктів нафтопроводів в Товаристві створено службу охорони навколишнього середовища (ОНС).
В підрозділах Товариства реалізовано ряд заходів, які дозволили зменшити негативний вплив на довкілля.

Серед заходів по зменшенню кількості відходів є такі, як встановлення міксерів у резервуарах після капітального ремонту, що зводить до мінімуму накопичення нафтошламів.    На   знешкодження   та складування токсичних відходів в 2003 році виділено 10531 грн.
Для зменшення негативного впливу на водні ресурси замість застарілого обладнання КУ-12, сумісно з академією водного господарства (м. Рівне) розроблено та впроваджується компактне триступеневе біосорбційно – фільтраційне устаткування для очищення та знезараження стічних вод. На даний час таке обладнання встановлене на 13 об’єктах філії “ПДМН”.
Водні ресурси на підрозділах Товариства використовуються в межах встановлених лімітів.

Для зменшення кількості викидів в атмосферу здійснюється оновлення світлозахисних покриттів на резервуарах, переведення на опалення природним газом виробничих приміщень на НПС.
Проводиться значна робота по охороні земельних ресурсів. Закінчене будівництво стаціонарних споруд очистки ґрунтів, забруднених вуглеводнями на НПС “Лисичанськ” (проект розроблений ВАТ “Інститут транспорту нафти”).

На підрозділах філії “Придніпровські магістральні нафтопроводи” впроваджено комплексну технологію очищення забруд¬неного нафтою ґрунту безпосередньо на місці аварійного розливу з допомогою вітчизняного сорбента – біодеструктора “Еконадін”. Всього в 2003 році капітальні інвестиції на рекультивацію ґрунтів по Товариству склали 1088 тис. грн. Значні кошти виділялися на поточні витрати по охороні та використанню земель, забруднених в процесі експлуатації нафтопроводів (біля 62 тис. грн.).
Загалом, на 2004 рік в ВАТ “Укртранснафта” заплановані кошти в розмірі 83,4 млн. грн. для проведення ремонтів, модернізації і модифікації об’єктів нафтопроводів. Виконання запланованих робіт дозволить підвищити надійність та безпеку нафтотранспортної системи для безаварійної поставки нафти на нафтопереробні заводи України та на експорт.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх