Вісник

Вісник НГСУ 1.2003- Руднік

Руднік А.А.
Генеральний директор ДК “Укртрансгаз”
Газотранспортна  система   ДК “Укртрансгаз”: надійність  і  безпека  транспортування газу

Природний газ посідає сьогодні особливе місце в структурі енергоспоживання в Україні з часткою, понад 40%, що вдвічі перевищує  цей показник у світі. За останні 25 років загальне енергоспоживання в світі збільшилося майже на 40%,  в той же час споживання газу – на 65%. Така динаміка росту використання цього виду палива пояснюється його надійністю, зручністю, економічністю і особливо – екологічністю.

Газотранспортна система України (ГТС) – найпотужніша у світі по обсягу транзиту – виконує дві основні функції: забезпечення природним газом внутрішніх споживачів, а також транзит російського природного газу в європейські країни. Газотранспортна система складається з 37 тис. км газопроводів із компресорними станціями, 13 підземних сховищ газу (ПСГ), мережі газорозподільних (ГРС) і газовимірювальних (ГВС) станцій.

Дочірня компанія “Укртрансгаз” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” є основним оператором газотранспортної системи (36 тис. км газопроводів і 12 підземних сховищ газу). Пропускна спроможність газотранспортної системи на вході складає 290 млрд. м3, на виході – 175 млрд. м3 газу в рік, у тому числі 140 млрд. м3 у європейські країни.

Українська газотранспортна система тісно пов’язана із системами сусідніх європейських країн – Польщі, Білорусі, Росії, Румунії, Молдови, Угорщини, Словаччини і через них інтегрована в загальноєвропейську газову мережу. Тому без перебільшення можна сказати, що ГТС України є своєрідним мостом між газовидобувними регіонами (Росії і Середньої Азії) і споживачами Європи.

Основний потік експортних поставок російського газу (близько 85%) здійснюється через територію України. Українська система спроможна забезпечити транзит зростаючих обсягів газу. Впродовж останніх десяти років обсяг транзиту російського газу через територію України до європейських країн щорічно збільшувався і в 1999 році сягнув максимальної величини – майже 120 млрд. м3, що становить близько чверті споживання в Європі. Сьогодні існує технічна можливість для збільшення транзиту газу в країни Центральної і Західної Європи з фактичного рівня 105 до 140 млрд. м3 на рік без розширення газотранспортної системи.

Зменшення обсягів транзиту протягом останніх двох років пов’язане, в першу чергу, з кліматичними умовами країн-імпортерів, а також введенням в експлуатацію ділянки газопроводу Ямал-Європа, але ж ніяк не з транзитними можливостями нашої газотранспортної системи.

Усвідомлюючи важливість забезпечення Європейського континенту енергоносіями, ми приділяємо значну увагу підтримці своєї газотранспортної системи на високому технічному рівні. З точки зору газотранспортної компанії, якою є ДК “Укртрансгаз”, безпека газотранспортування залежить в першу чергу від надійності роботи газотранспортної системи, що забезпечується постійним підтриманням об’єктів системи в нормальному функціональному стані, що в свою чергу потребує своєчасного і повного фінансування діяльності. З внутрішніх факторів, що визначають безпеку газопостачання країни, на роботу ДК”Укртрансгаз” найбільший вплив має платоспроможність споживачів газу за послуги по транспортуванню.

Екологічні аспекти енергетичної безпеки – важливий фактор для сталого розвитку та забезпечення життєдіяльності промисловості, агропромислового комплексу, енергетики та житлово-комунального сектору України. Природний газ, що транспортується “Укртрансгазом”, містить близько 0,01% сполук сірки на відміну від інших палив органічного походження: мазута, вугілля, сланців, торфу, які мають від 3 до 7% цих сполук, не кажучи про викиди золи. У зв`язку з цим використання природного газу замість цих видів органічного палива тільки в тепловій енергетиці може дозволити значно скоротити обсяг забруднення атмосфери. Підрахунки показують, що використання тільки одного мільярда кубометрів газу в якості енергетичного палива дозволяє запобігти викидам в атмосферу 50 тисяч тонн токсичних сполук сірки.

Також дуже перспективним з точки зору екології використання природного газу, як моторного палива. В системі компанії експлуатуються 87 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), що дає можливість щодобово заправляти до 70 тисяч автомобілів, економити щорічно до 624 тис. тон бензину та значно оздоровити стан атмосферного повітря на місцях. Однак з різних причин завантаження таких станцій складає близько 40%.

Наступним напрямком підвищення рівня екологічної безпеки для компанії є оновлення енергетичного обладнання з доведенням, спільно з проектантами та виробниками, його екологічних характеристик до рівня світових стандартів, при цьому також передбачається широке впровадження на об’єктах ДК “Укртрансгаз” технології когенерації. Перший пілотний проект впровадження когенерації планується здійснити на компресорній станції  Богородчани.

Надійність транзитних поставок газу і газопостачання внутрішніх споживачів у значній мірі забезпечується комплексом підземних сховищ газу, які розміщені, в основному, у Західному регіоні. Мережа газосховищ, активний обсяг яких перевищує 30 млрд. м3 і є найпотужніша в Європі, може ефективно використовуватися не тільки для власних потреб, але і для споживачів газу в Центральній і Західній Європі.

В умовах інтенсивного розвитку ринків газу надзвичайно актуальна проблема забезпечення надійності й ефективності роботи газотранспортної системи, що досягається постійною підтримкою об’єктів у належному функціональному стані, що у свою чергу вимагає своєчасного і повного фінансування.

Минулого року спільною робочою групою експертів України та Європейського Союзу в рамках програми INOGATE проводились роботи першого етапу по розробці варіантів реформування системи експлуатації ГТС України, що здійснювались на підставі Технічного завдання, підписаного Європейською Комісією та НАК “Нафтогаз України”. Згідно з висновками групи експертів технічний стан транзитної газової мережі признано задовільним.

З метою збереження конкурентноздатності та привабливості газотранспортної системи України для експортерів газу розроблені і впроваджуються програми реконструкції компресорних станцій, лінійної частини системи, газорозподільчих і газовимірювальних станцій.

Головна мета розробленої Програми реконструкції компресорних станцій – доведення параметрів газотранспортної системи України до сучасного світового рівня. Основа цієї програми – розробка і впровадження сучасних українських газотурбінних двигунів, газоперекачувальних агрегатів і систем управління з високим  (до 37%)  коефіцієнтом корисної дії (ККД).

У виконанні програми реконструкції компресорних станцій беруть участь українські машинобудівні підприємства. Завершено розробку газотурбінних двигунів з високим коефіцієнтом корисної дії. В даний час продовжується робота по заміні старих газотурбінних двигунів на компресорних станціях на більш нові, серійного виробництва. Двигуни нового покоління будуть установлені на компресорних станціях на газопроводах “Союз”,  Єлець – Кременчук – Кривий Ріг, Київ – Західний кордон України.

Найближчим часом планується почати дослідно-промислову експлуатацію газопарової установки “Водолій” на КС Ставище , що має ККД 45%, в той час, коли інші ГПА аналогічного класу мають ККД 35-37%. Ця установка може широко використовуватися як для транспортування газу, так і для генерування електроенергії.

Після реалізації вищезгаданої Програми частка українських газових турбін на компресорних станціях збільшиться до 70% від загальної кількості приводів газоперекачувальних агрегатів.

У структурі газопроводів України переважають трубопроводи великих діаметрів. Більше 20% газопроводів відпрацювали свій амортизаційний термін, частина газопроводів має недовговічне антикорозійне покриття. Це вимагає щорічного виконання значних обсягів капітального ремонту і реконструкції газопроводів. ДК “Укртрансгаз” постійно здійснює роботи по діагностиці газопроводів, яка дає можливість визначити їхній фізичний стан і своєчасно усунути несправності.

Починаючи з 1996 року, за допомогою технології фірми “Розен Інжиніринг” в Україні проводиться внутрішньотрубна діагностика магістральних газопроводів “інтелектуальними поршнями”. На сьогодні вже діагностовано близько 2000 кілометрів газопроводів. Це досить дорога робота, але ми і надалі будемо приділяти увагу цьому питанню, адже надійність наших магістралей – понад усе. Для виконання цієї роботи в складі ДК“Укртрансгаз” створений і функціонує центр “Техдіагаз”.

Для виконання вищевказаних програм і функціонування газотранспортної системи в цілому необхідні інвестиції в науково-дослідні і конструкторські роботи. Україна є співзасновником і активним учасником Міждержавної науково-технічної програми “Високонадійний трубопровідний транспорт”, яка була прийнята на самміті керівників урядів СНД.

ДК “Укртрансгаз”, приділяючи особливу увагу проблемам надійності та ефективності роботи діючих газопроводів, прекрасно розуміє, що важливим елементом цього є розробка і реалізація інвестиційних проектів по реконструкції і впровадженню енергозберігаючих технологій.

Ми зацікавлені в співробітництві з міжнародними організаціями і газовими компаніями й у залученні інвестицій у розвиток газотранспортної системи.  У червні в Брюсселі на Діловій конференції “Розвиток нафтогазового комплексу України і можливості залучення іноземних інвестицій” Укртрансгазом було представлено ряд інвестиційних проектів, з них найбільш важливими є такі :

– підвищення енергоефективності компресорних станцій ГТС;
– впровадження когенераційних технологій виробництва електроенергії та тепла;
– впровадження турбодетандерних установок на ГРС;
– використання потужностей системи газопроводів  “Івацевичі -Долина” та  розширення газопроводу “Торжок-Долина”;
– cтворення автоматизованої системи моніторингу за технічним станом газотранспортної системи України на основі впровадження паспортизації її складових.

Протягом останніх років усі прикордонні газовимірювальні станції (ГВС) були обладнані високоточними засобами вимірювання, як кількості, так і якості газу. Отже, тепер здійснюється 100-процентне вимірювання обсягів газу, як на вході, так і на виході з України під постійним контролем Держстандарту і Державної митної служби, експлуатаційних підприємств.

Газотранспортна система України постійно розширюється. Протягом останніх 10 років було збудовано і введено в експлуатацію 5,5 тис. км магістральних газопроводів і відводів, 11 компресорних цехів загальною потужністю понад 500 МВт.

Найбільш перспективним у плані збільшення обсягів транзиту газу є напрямок на Балканські країни та Туреччину. З цією метою було створено українсько-російсько-турецьке акціонерне товариство з іноземними інвестиціями “Газтранзит”. Проект збільшення транзиту газу в зазначеному напрямі через територію України є найбільш економічним і може бути реалізований у короткі терміни.

Реалізація всіх вищезгаданих проектів дозволить збільшити пропускну спроможність ГТС України на виході в країни Західної і Центральної Європи до 160 млрд. м3 в рік.

Розширення газотранспортної системи України з її величезним технічним потенціалом, розвиненою інфраструктурою, кваліфікованим персоналом не вимагає значних капіталовкладень і є економічно дуже вигідним для всієї газової системи Європи в порівнянні з будівництвом нових газопроводів, техніко-економічна обґрунтованість яких часто поступається місцем політичним мотивам. Газотранспортна система України постійно оновлюється і розвивається, а багаторічний досвід ефективної роботи підтверджує високу надійність газотранспортної системи України.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх