Вісник

Вісник НГСУ 1/2004 Діяк І.В.

НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

Діяк І.В.
Головний радник Голови правління НАК «Нафтогаз України»,
Генеральний секретар ВГО «Національна газова спілка України»

Протягом останніх п’яти років нафтогазовий комплекс України зазнав більш значних перетворень, ніж за все попереднє десятиріччя. Початком якісно нового рівня управління нафтогазовими підприємствами стало об’єднання державних активів в єдиний холдінг — Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України».
Успішна діяльність будь-якого підприємства залежить від ефективного управління. Тому досягнення НАК «Нафтогаз України» багато експертів пов’язують з приходом два роки тому на посаду голови правління компанії Юрія Бойка.
Сьогодні компанія є визнаним загальнодержавним лідером за обсягами валового обігу, капіталовкладеннями і розміром статутного капіталу. «Нафтогаз України» створює більш як 13 відсотків валового внутрішнього продукту України, а податкові платежі Компанії складають п’яту частину доходів Державного бюджету. Крім того, «Нафтогаз України» — найбільший роботодавець країни.
Нафтогазовидобувні підприємства компанії забезпечують понад 96 відсотків загальнонаціонального видобування вуглеводнів, до того ж останніми роками вдалося не лише стабілізувати, а й збільшити їх видобування.

Компанія розпочала відновлення ресурсної бази нафтогазовидобування, практично самостійно фінансуючи ці заходи. У 1998 — 2004 роках було відкрито 20 нових родовищ 24 нових продуктивних горизонтів. Ці результати й стали підґрунтям стабілізації і зростання видобутку палива в країні.
Лише за останні два роки до експлуатації введено Орховицьке, Східно-Решетняківське, Східно-Ка-зантипське, Верхньомасловецьке, Личківське, Кобзівське, Західно-Ста-ровирівське, Макунівське, Рубанівське родовища. Тут обладнано і введено до експлуатації 148 газових та 116 нафтових свердловин, які забезпечили видобування більш як мільярда кубометрів газу і 438 тисяч тон нафти з конденсатом.

Особливе місце серед нових родовищ належить Східному Казантипу, введення якого в експлуатацію дало старт розробці цілої групи родовищ південного Азова: Північно-Булганакського, Північно-Казантипського і Північно-Керченського.
Проект розробки запасів Південного Азова є показовим і стосовно підвищення загальної ефективності компанії. Його виконують два структурних підрозділи НАК — «Чорноморнафтогаз», що має значний досвід освоєння морських родовищ, і «Укргазвидобування», котрий, в свою чергу, окрім досвіду видобування і підготовки природного газу, володіє ще й необхідними для цього фінансовими ресурсами. Саме об’єднання зусиль цих двох підприємств забезпечило швидку реалізацію проекту.

Триває впровадження нових технологій з підвищення ефективності експлуатації родовищ. Це дало можливість тільки в 2003 році додатково видобути 623,8 мільйона кубометрів газу і 788,9 тисячі тон нафти з газовим конденсатом.
Водночас для масштабного збільшення видобутку вуглеводнів компанії потрібні принципово нові рішення. На сьогоднішній день існує два основних шляхи.
Перший із них — вихід на нові глибини буріння і видобутку в Україні. ДК «Укргазвидобування» проводить глибоке розвідувальне буріння на двох перспективних структурах — Західно-Шебелинський та Кобзівський з глибинами залягання до 6 тисяч метрів. Прогнозні дані свідчать про те, що кожна з них може містити щонайменше 50 мільярдів кубометрів газу.
Другий шлях — прискорена розвідка і розробка запасів шельфу Чорного і Азовського морів України. До розробки глибоководної частини шельфу   планується залучення іноземних компаній, які мають відповідний досвід.
Компанія володіє унікальною га¬зотранспортною системою, яка постійно оновлюється і розвивається. Багаторічний досвід роботи системи підтверджує її високу надійність і ефективність. ІЇ надійне функціону¬вання має важливе значення у підвищенні енергетичної безпеки не тільки України, а й усієї Європи.
Подальший розвиток нафтогазового комплексу визначений Національною програмою «Нафта і газ України до 2010 року», державними програмами «Освоєння ресурсів вуглеводневої сировини українського сектору Чорного і Азовського морів», «Програмою створення та організації виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва нафтогазопроводів на період до 2010 року» та постановами уряду.

Зокрема, в газотранспортній системі реалізується урядова програма з поліпшення якості обліку природного газу та завершується заміна застарілих вимірювальних систем на сучасні прилади з класом точності, який відповідає сучасним вимогам.
Для збереження позицій НАК «Нафтогаз України» як одного з найбільших газових концернів Європи, з середини минулого року компанія проводить активний пошук зарубіжних інвестиційних проектів в Центральноазійському, Ближнєсхідному та Північноафриканському регіонах.
На сьогоднішній день найбільшого прогресу досягнуто в лівійському проекті. У Тріполі відкрито представництво «Нафтогазу України», що є обов’язковою умовою для початку роботи в цієї країні. Проводяться переговори про укладення сервісних контрактів з підрозділами лівійської Національної нафтової корпорації.

В Туркменістані НАК продовжує вивчення проектів видобутку нафти і газу в прибережній зоні Каспію і на правому березі річки Амудар’я. Крім того, компанія отримала пропозицію від державного концерну «Туркмен-нафта» на проведення сервісних робіт з буріння двох свердловин на нафтовому родовищі Копердже.
Існуючі потужності української газотранспортної системи дають можливість без будівництва нових газопроводів задовольнити зростаючий попит на природний газ країн Євро¬пейського Союзу на найближчі роки. Транзит російського природного газу магістральними газопроводами останніми роками коливається від 120 мільярдів кубометрів до 140 мільярдів кубометрів, зокрема до країн Західної Європи — від 105 мільярдів кубометрів до 118 мільярдів. Довгостроковий, до 2013 року, контракт з ВАТ «Газпром» на транзит передбачає щорічне транспортування не менше 110 мільярдів кубометрів газу.

У травні 2001 року підписано договір між Туркменістаном та Україною про постачання туркменського природного газу в обсязі 250 мільярдів кубометрів протягом 2002 — 2006 років. Оскільки це є важливим чинником енергозабезпечення України, імпорт газу з Туркменістану має здійснюватись на довгостроковій основі і після 2006 року, коли закінчиться термін дії нинішнього договору. В цьому плані Україні слід узяти участь у спільному з Туркменістаном, Росією і Казахстаном проекті будівництва нового газопроводу для транспортування туркменського газу через Казахстан.
Для нарощування обсягів транспортування газу із Середньої Азії до України і Європи запропоновано будівництво газопроводів Александров Гай (Казахстан) — Новопсков (Україна) і Новопсков — Ужгород.
Реалізація цього проекту має для України стратегічне значення, оскільки дозволить забезпечити збільшення обсягів транзиту газу і зміцнити репутацію України як однієї з найбільших у світі країн — транзитерів.

Восени 2003 року компанія започаткувала створення фірмової мережі АЗС «Нафтогаз України». Сьогодні вже введено в експлуатацію 124 АЗС. Збільшення виробництва нафтопродуктів і перехід до реалізації пального через АЗС дало компанії можливість в повному обсязі вийти на ринок нафтопродуктів України, завершивши таким чином створення вертикально інтегрованої структури. А дообладнання АЗС модулями з реалізації скрапленого газу підвищує ефективність роботи як самих станцій, так і газового виробництва в цілому.
Завдання, яки ставить перед собою компанія на найближчі два роки, є достатньо комплексними. Це передусім продовження реалізації програм зі зростання газовидобутку і щонайповнішого використання транзитних потужностей України.
Також триватиме й структурна реформа газового ринку, розпочата торік. «Нафтогаз України» докладе всіх зусиль, щоб 2004 рік приніс Україні першу нафту, видобуту за кордоном.
Зміцнення фінансового стану Компанії, яке було досягнуто минулого року, дозволить вирішити нове масштабне завдання — розчищення фінансового балансу та ліквідацію кредиторської і дебіторської заборгованості.

«Нафтогаз України» впевнено веде за собою економіку країни, є орієнтиром у розвитку інших галузей промисловості України.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх