Вісник

Вісник НГСУ 1/2004 Теплоєнергетика

ДП «ГАЗ-ТЕПЛО» – НОВИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

Денис Свистухін
перший заступник генерального директора ДП «Газ-тепло»

Комунально-побутова сфера в цифрах і фактах

Сьогодні в комунальному господарстві зосереджено майже 25% основних фондів нашої держави і зайнято 5 відсотків працездатного населення. При цьому споживається приблизно 13 — 13,5 мільярдів кубічних метрів газу і більше 10 мільярдів кіловат-годин електроенергії. У перерахунку це складає практично третину паливного балансу країни.

Справедливі нарікання на роботу вітчизняного комунального господарства викликані насамперед тим незадовільним станом, у якому воно нині перебуває.
Досить сказати, що 30% водопровідних і 27% каналізаційних мереж знаходяться в аварійному стані. Більше 40 тисяч будинків у нас — старої забудови та аварійні. При цьому норми споживання газу й електроенергії в порівнянні з європейськими країнами взагалі не витримують ніякої критики.
В особливо жалюгідному становищі перебувають підприємства теплокомуненерго, у яких більше 15 тисяч кілометрів тепломереж знаходяться в аварійному стані. Теплотраси в багатьох регіонах мають термін експлуатації 30 — 50 років, стан труб і їхня ізоляція приводять не тільки до невиправданих втрат тепла, але і до хронічних, безперервних ремонтних робіт, які досить недешево.

Високий рівень зносу основних фондів підприємств теплоенергетики, що у середньому складає 50—70%, а втрати теплоносія через це — від 20 до 35 і навіть 40% по країні.

Крім суто технічних і технологічних проблем, на загальний стан підприємств теплоенергетики накладають свій відбиток і суб’єктивні фактори, наприклад, незадовільний рівень проплат за спожиті теплоносії, повна відсутність регламенту, поділ балансів будинкових мереж і транспортування тощо.
Необхідно також відзначити, що за умов планового господарства багато теплових мереж були розраховані на підключення додаткових житлових масивів згідно генеральних планів розвитку міст. Однак за останнє десятиліття темпи житлового будівництва по країні знизились в декілька разів, і в результаті «зайва» потужність деяких теплогенеруючих підприємств призводить до додаткових витрат природного газу на одиницю продукції.

У підсумку генерація тепла в цілому виявилася збитковою, а зниження температури опалення і як результат — холодні батареї, у свою чергу, призвело до неплатежів населення і невідповідності тарифів.

Розрахунки в комунально-побутовій сфері

Стан розрахунків за комплексні послуги на сьогодні в Україні — вкрай незадовільний. Складність положення полягає в наступному:
1.    Споживачі теплової енергії порушують терміни, встановлені для здійснення платежів за теплову енергію.
2.    Грошові кошти, отримані як оплата за надані комунальні послуги, проходять цілий ряд посередників, перш ніж потрапити до власників газу, що, у свою чергу, негативно позначається на дисципліні платежів.
3. Не до кінця відпрацьований механізм забезпечення своєчасної сплати за теплову енергію кінцевими споживачами.

Окремо стоїть питання тарифів на тепло. Невідповідність тарифів реальним витратам теплогенеруючих підприємств постійно тяжіє над галуззю. В свою чергу, наявність величезного комплексу пільг та субсидій, не підкріплених, як правило, «живими» коштами, ще більше ускладнює фінансово-економічний стан згаданих підприємств.

У результаті найбільш гострою є проблема постачання тепла населенню й об’єктам соціально-побутової сфери, у тому числі медичним установам, дитячим садкам, яслам, школам. А цей чинник з суто економічної вже переходить у категорію політичну…

Утворення ДП «Газ-тепло»
Для упорядкування розрахунків за спожиту теплову енергію і природний газ, для забезпечення безперебійних постачань теплової енергії населенню і бюджетним організаціям Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 487-р 6 серпня 2003 року було створено ДП «Газ-тепло» і розроблена схема його роботи з підприємствами теплової генерації.
Новостворене    дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз Ук¬раїни» «Газ-тепло» працює тільки з тими підприємствами, що в якості сировини для виробництва теплової енергії використовують природний газ (це підтверджує навіть назва «Газ-тепло»).
Його головної мети — поліпшення розрахунків за опалення — планується досягти введенням порядку розрахунків, при якому кінцевий споживач теплової енергії буде розраховуватись за неї безпосередньо з її власником (ДП «Газ-тепло»), минаючи проміжні ланки (підприємства тепло-генерації).

Методологія функціонування ДП “Газ-тепло»

Сьогодні вирішення проблем опалення в житловій і соціально-побутовій сферах — основне наше завдання — здійснюється шляхом:
1.    Зменшення так званих «комерційних втрат» за рахунок надання якісних послуг в потрібний календарний час, у потрібному обсязі і з потрібною температурою. Відпадає необхідність опалювати приміщення газовими плитами й електропобутовими приладами тощо;
2.    Підвищення рівня розрахунків за споживані теплові ресурси. Це досягається за рахунок поліпшення якості теплопостачання, у першу чергу для населення, і, головне, за рахунок контролю над збором коштів. Вже перші результати свідчать, що за рахунок оптимізації структури керування, гнучкості фінансових схем і тарифів, адресної роботи зі споживачами значно підвищився рівень розрахунків з наявних до початку експерименту 44% як середнього показника по країні;
3.    Контролю постачань природного газу. Створення ДП «Газ-тепло», у розпорядженні якого є реальні обсяги природного газу, дає можливість постійного, безперебійного постачання природного газу з потрібним тиском і відповідними якісними показниками для споживачів;
4.    Можливості зниження собівартості. Як відомо, собівартість тепла має перемінну і постійну складові (в залежності від пори року. Комплексне запровадження вказаних вище заходів дозволить знизити собівартість виробленого тепла, що, у свою чергу, допоможе стабілізувати рівень проплат.

Слід зазначити, що собівартість виробленого тепла узгоджується з усіма ланками — від виробництва до реалізації, і затверджується місцевими органами влади;
5. Регламентних робіт на підприємствах теплокомуненерго. Централізована і завчасна закупівля устаткування на тендерній основі дозволить мінімізувати ціни на його закупівлю при високому рівні якості і сервісу, що, у свою чергу, буде сприяти успішній роботі теплогенеруючих підприємств, зниженню втрат тощо;
Однією з принципових особливостей пропонованих схем функціону¬вання підприємств теплової енергетики при «недоотриманні» коштів від споживачів є взаємна відповідальність, що пропорційно «лягає» на всіх учасників процесу генерації і постачання тепла. Це підвищує як відповідальність, так і взаємну зацікавленість у кінцевому результаті діяльності.

Перші результати та перспективні напрямки роботи ДП “Газ-тепло»

Згідно рішень правління НАК «Нафтогаз України», в 2003 — 2004 ро¬ках ДП «Газ-тепло» забезпечує природним газом окремі комунальні структури по виробленню тепла, проводить розрахунки і відслідковує якість наданих послуг у Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Рівненській, Закарпатській, Львівській областях і в Автономній республіці Крим.
Найголовніше завдання, яке стояло на початковому етапі — навести порядок з виробництвом теплової енергії в Україні. На прикладі названих вище регіонів ми змогли змінити якісні показники постачань теплової енергії споживачам. Адже не є таємницею, що «протестні» настрої населення з приводу оплати за теплову енергію найчастіше були викликані тим, що не тільки терміни опалювального сезону, але і, головне, рівень температури в тепломережах були значно нижчими від тих, за які, власне, збиралися гроші. Одним з факторів, який обумовлює високий рівень споживання тепла населенням, є також відсутність належних засобів обліку тепла, насамперед, індивідуальних.

Необхідно відзначити, що ДП «Газ-тепло» має можливість вирішувати багато енергетичних проблем у комплексі.
Застосовані заходи дозволили кардинально переломити ситуацію з розрахунками за природний газ в тепловій енергетиці. Якщо пригадати, що рівень розрахунків донедавна в середньому по країні складав лише 44%, то сьогодні на підприємствах, які працюють з ДП «Газ-тепло», він значно зріс. Достатньо сказати, що в Луганській (МКП «Луганськ-сервіс-плюс», МКП «Теплокомуненерго» у м. Антрацит), Львівській (ДКП «Золочівськ-теплокомуненерго»), Харківській (Богодухівське ПТМ, В.Бурлацьке ПТМ, Н.Водолазьке ПТМ) областях цей показник навіть перевищив 100%.
Це свідчить про зростаючу відповідальність споживачів теплової енергії та раціональну роботу підприємств комунальних підприємств, а в підсумку — успішність започаткованого експерименту.

Наступний етап експерименту, який ухвалено НАК «Нафтогаз України», — можливість отримання в управління основних фондів теплогенеруючих підприємств. Враховуючи рівень їх амортизації, це питання ми вирішуємо поступово.

Сьогодні також розширюється коло підприємств які будуть задіяні у співпраці з ДП «Газ-тепло» у новому опалювальному сезоні 2004—2005 років.
Таким чином, утворення ДП «Газ-тепло» стало як новим кроком успішного реформування комунально-побутової сфери, так і ефективним засобом підвищення відповідальності за результати роботи всіх зацікавлених сторін у трикутнику «постачальник газу» — «підприємство теплової генерації та транспортування теплоносія» — «споживач», від діяльності якого ви¬рають у підсумку всі.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх