Вісник

Вісник НГСУ 3/2004 Потенціал українських трубопровідних систем

Потенціал українських трубопровідних систем для збільшення поставок та транзиту нафти

Василенко С.К. генеральний директор ВАТ “Укртранснафта”

Розвинута система нафтопроводів України відіграє значну роль в розвитку та реформуванні економіки нашої країни та суттєво впливає на економіку сусідніх держав.
З метою оптимізації роботи нафтотранспортної системи України та впровадження єдиної політики в цій галузі на базі ДАТ “Магістральні нафтопроводи “Дружба” та ДАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи” створено ВАТ “Укртранснафта” (зареєстровано 15 серпня 2001 року).

Основним завданням ВАТ “Укртранснафта” є забезпечення транспортування нафти на нафтопереробні заводи України, а також транзит нафти до країн    Європи. Об’єднання нафтотранспортних систем України дозволило проводити єдину тарифну політику, активізувати реалізацію проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору, призначеного для транспортування каспійської нафти в Україну і країни Європи та створити більш сприятливі інвестиційні умови, забезпечити перспективний розвиток нафтопровідного транспорту України.

Виробничі потужності
Нафтотранспортна система України – це розгалужена мережа магістральних нафтопроводів діаметром від 150 до 1200 міліметрів загальною довжиною біля 4570 км, які проходять через територію 19 областей України. Вхідна потужність нафтотранспортної системи України складає 114 млн. тонн нафти на рік. Потужність магістральних нафтопроводів показана в табл. 2.1.
Таблиця 2.1. Потужність магістральних нафтопроводів України

Обсяги транспортування нафти
За підсумками минулого року обсяг транспортування нафти українськими нафтопроводами склав 56682,9 млн. тонн на рік, з них транзит – 53 – 55 млн. тонн на рік.
На сьогодні потужності нафто-транспортної системи України використовуються не повністю (менше ніж на 50 відсотків) через зменшення обсягів транспортування нафти на експорт.
За 8 місяців 2004 року нафтотранспортна система України забезпечила перекачування 36,4 млн. т нафти що складає 96 %, від аналогічного періоду 2002 року. Станом на 1.09.2004 року поставки на експорт склали 95,5%, а на нафтопереробні заводи України 97% у порівнянні з аналогічним періодом 2003 року.

Таблиця 3.1. Обсяги транспортування нафти за напрямками

функціонування нафтопровідної системи.
Таким чином, технічна політика ВАТ “Укртранснафта” зорієнтована на збереження потенціалу діючих магістралей, забезпечення безпечних умов експлуатації
об’єктів нафтопровідного транспорту, оптимізацію технологічних режимів, впровадження енергозберігаючих технологій.

На час проектування і будівництва об’єктів нафтопроводів технічна оснащеність насосних станцій, резервуарних парків та лінійної частини відповідала технічному рівню того часу, який забезпечував надійну роботу та відповідність нормативним вимогам. У зв’язку зі змінами нормативних вимог, фізичного та морального старіння обладнання нафтопроводів, ВАТ

“Укртранснафта” виконує значні обсяги робіт для підтримання і розвитку нафтопровідної системи.
Лінійна частина магістральних нафтопроводів
Система магістральних нафтопроводів ВАТ “Укртранснафта” включає нафтопроводи та ділянки нафтопроводів: Гнідинці – Глинсько – Розбишівська, Глинсько – Розбишівська – М.Павлівка, Глинсько – Розбишівська – Кременчук, Мічурінськ – Кременчук, Кременчук – Херсон, Снігурівка – Одеса, Лисичанськ -Кременчук, Самара – Лисичанськ, Лисичанськ – Тихорецьк, Мозир – Броди, Броди – Карпати, Карпати – Держкордон, Жулин – Дрогобич, Долина – Дрогобич, Орів – Борислав – Дрогобич та інші.

Загальна    довжина    системи магістральних нафтопроводів складає по трасі 3368,3 км, а з врахуванням паралельних ниток 4569,4 км.
Діагностика    магістральних трубопроводів
Зважаючи на те, що 80% дільниць магістральних нафтопроводів ВАТ “Укртранснафта” мають значні терміни експлуатації (більше 25 років), виникла потреба проведення внутрішньотрубної діагностики і спеціальних обстежень з метою визначення технічного стану трубопроводів. Так, за 8 місяців 2004 року проведено внутрішньотрубну діагностику 188 км нафтопроводів. На підставі результатів внутрішньотрубної діагностики аварійними службами були відремонтовані нафтопроводи з усуненням 1109 дефектів. Крім того виконана заміна двох ділянок з дефектами загальною довжиною 130 м нафтопроводу Кременчук-Херсон та проведена заміна дефектної ділянки нафтопроводу Самара – Лисичанськ діаметром   1020мм   довжиною   20   м.
Виконано вибірковий ремонт ізоляції 24,16 км нафтопроводів.

Авіаційне обстеження магістральних нафтопроводів
Починаючи з 1995 року магістральні нафтопроводи України страждають від злочинних дій сторонніх осіб та угруповань злочинців. Це засвердлення та пошкодження нафтопроводів, крадіжки нафти, руйнування та розкрадання споруд лінійної частини нафтопроводів, кабельно-провідникової продукції тощо. Так, тільки в 2004 році на об’єктах магістральних нафтопроводів “ВАТ “Укртранснафта” сталося близько 69 подібних випадків. При цьому ВАТ “Укртранснафта” несе значні збитки, забруднюється природне середовище, фахівці відволікаються на ліквідацію аварій та їх наслідків, під загрозу ставиться навіть життя людей. ВАТ “Укртранснафта” було вимушене збільшити чисельний персонал та оснащення служби охорони Товариства з метою охорони об’єктів нафтотранспортної системи. Це дало позитивний результат – кількість пошкоджень нафтопроводів суттєво зменшилась.
Зупинки нафтопроводів для ліквідацій аварій ставлять під загрозу енергетичну безпеку України, зменшують привабливість України як транзитної держави в очах міжнародних організацій.

ВАТ “Укртранснафта” вживає всі можливі заходи для припинення цих злочинних дій. Регулярно здійснюється обліт траси нафтопроводів гелікоптерами, об’їзд дільниць нафтопроводу усіма службами, які виконують планово-профілактичний та попереджувальний ремонти, огляд найбільш важливих дільниць обхідниками.

Згідно проведеного аналізу виявлено, що за допомогою гелікоптерів виявляється більш ніж 50% пошкоджень і затрати на роботу гелікоптерів оправдовують себе своєчасним виявленням і попередженням витоків нафти з негерметичних пристосувань та засверлень.
Обстеження підводних та повітряних переходів
Згідно з результатами попередніх обстежень підводні переходів потребує вибіркового ремонту ізоляції та доведення глибини залягання до нормативних вимог, 20    переходів    підлягають    плановому обстеженню у 2003 році. Зволікання з виконанням вказаних робіт може привести до надзвичайних ситуацій з тяжкими екологічними наслідками. Для забезпечення безаварійної експлуатації вперше в Україні виконано ремонт підводних переходів через р. Псьол та р. Дніпро унікальним методом протягування труби в трубі. Загальна довжина двох переходів складає близько 4 км. Робота включала реконструкцію 0-25 км
нафтопроводу “Кременчук-Херсон” з монтажем    берегових    ділянок, гідровипробуванням та підключенням змонтованої ділянки через підводний перехід р. Дніпро після протягування трубопроводу Ду700 в існуючому Ду1000.

Для забезпечення надійної експлуатації проводиться геодезичний контроль близько повітряних переходів з визначенням їх технічного стану. Інформація про зміни планово-висотного положення дозволить вчасно виконати необхідний ремонт повітряних переходів та не допустити виникнення аварійних ситуацій.


Нафтоперекачувальні станції

Роботу 51 нафтоперекачувальної станції (НПС) забезпечують 176 магістральних та підпірних    насосних    агрегатів продуктивністю до 12000м3/год загальною потужністю 356,9 тис.кВт.
Існуюча система нафтоперекачувальних станцій знаходиться в експлуатації від 20 до 42 років в залежності від терміну вводу в дію її складових.    Для        забезпечення надійної роботи магістральних насосних станцій передбачається заміна запірної арматури, зворотних клапанів, маслосистеми магістральних насосів, а також модернізація підпірних насосів з частковою заміною електродвигунів та, при необхідності, робочих органів насосів.

У 2004 році для забезпечення надійної, економічної і безпечної роботи електроустановок та обладнання на нафтоперекачувальних станціях виконано капітальний ремонт 28 електродвигунів, 4 трансформаторів 10/0,4 кВ, 28 високовольтних вимикачів 10 кВ та 110 кВ, 5 шт. ПЛ-10кВ, одного трансформатора 16.000 кВа 110/6 кВ.


Резервуарні парки
Загальна кількість резервуарів нафтотранспортної системи складає 80 шт. ємністю 1010 тис. куб. м, в тому числі в філії “Магістральні нафтопроводи “Дружба” – 44 резервуари (430 тис. куб. м), в філії “Придніпровські    магістральні нафтопроводи” – 36 резервуарів (580 тис. куб. м).

Ємність резервуарного парку Морського    нафтоперевалювального терміналу “Південний” складає 200тис. куб. м. Резервуари забезпечені плавучою покрівлею, понтонами, засобами герметизації, а також міксерами.

У першому півріччі 2004 року ВАТ “Укртранснафта” продовжила зведення найбільшого в Україні резервуару об’ємом 75 тис. куб. м. на лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) “Броди”.

Загальна вартість проекту становить 51 млн. грн. З початку будівництва було вкладено 30,3 млн. грн., зокрема у І півріччі 2004 р. – 5,3 млн. грн. Завершення будівництва заплановано у четвертому кварталі 2004 р. Введення в дію резервуару дозволить Компанії наростити загальний обсяг резервуарного парку України та оптимізувати процес зберігання і прокачування нафти за маршрутами Мозир-Броди-Держкордон та Мозир-Броди-МНТ “Південний”.

Обстеження резервуарів

Згідно з правилами технічної експлуатації резервуарів необхідно виконати технічне обстеження резервуарів, які експлуатуються 25 років і більше. Силами спеціалізованих організацій проводиться геодезичне обстеження резервуарів та товщинометрія основних складових елементів. За результатами обстежень плануються роботи з капітального ремонту резервуарів та розробляється проект на виконання ремонтних робіт. У 2004 році проведено обстеження 35 резервуарів, виконується капітальний ремонт 7 резервуарів сумарною ємністю 115 тис. м. куб., до кінця року буде введено в експлуатацію 4 резервуари.

Засоби захисту від корозії
Важливу роль в підвищенні надійності роботи нафтопроводів відіграє захист від корозії. Підземні металеві споруди захищаються по технологічній системі електрохімзахисту (катодній, протекторній і дренажній) безперервною катодною поляризацією всієї поверхні. Елементи технологічної системи електрохімзахисту повинні складатися із відновлювальних виробів з експлуатаційним терміном не менше 10 років.
Для визначення стану захисту від корозії існуючих підземних комунікацій проводиться обстеження стану захисту по поляризаційним потенціалам. По одержаним даним визначається необхідність капітального ремонту анодних заземлень і ремонту засобів ЕХЗ. Для забезпечення 100% активного захисту магістральних нафтопроводів та споруд від корозії у 2004 році виконується заміна та ремонт морально та фізично застарілих катодних станцій, заміна деградованих анодів, проводиться аналіз надійності електрохімзахисту в зонах блукаючих струмів в районах перетинів нафтопроводів з електрифікованими залізними дорогами та виконуються необхідні заходи.

Обладнання АСУ ТП, автоматики, телемеханіки, метрології та технологічного зв’язку

Однією з найважливіших складових частин інженерного забезпечення Товариства є оперативне управління усіма технологічними процесами, пов’язаними з прийомом, зберіганням, транспортуванням та обліком нафти. Крім того, постійно в реальному масштабі часу вирішуються завдання по забезпеченню безаварійної експлуатації технологічного обладнання та захисту навколишнього середовища.
Виходячи з перелічених завдань поставлені питання про технічне переоснащення діючих систем та їх удосконалення з урахуванням сучасних можливостей обчислювальної та вимірювальної техніки, підвищених вимог до забезпечення екологічних проблем і необхідності впровадження обліку матеріальних і енергетичних ресурсів.
В зв’язку з чисельними випадками крадіжок на трасах магістральних нафтопроводів необхідно виконати оснащення засобами охоронної сигналізації лінійних    вузлів магістральних нафтопроводів у комплексі з системою визначення місць несанкціонованого доступу.
Модернізація засобів автоматики, телемеханіки й зв’язку дозволить значно покращити управління технологічним процесом транспортування нафти.

РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАФТОПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Збільшення потужностей нафтотранс-портної системи
Для підвищення рівня використання виробничих потужностей нафто-транспортної системи, збільшення пропускної спроможності магістральних нафтопроводів, передбачено ряд заходів, направлених на реалізацію перспективних проектів.
З метою збільшення продуктивності нафтопроводу на ділянці Снігурівка -Августівка завершено будівництво проміжної насосної станції “Миколаївська”. Одночасно з цим виникає необхідність в будівництві на НПС “Августівка” двох резервуарів ємністю 20 000 м3, що відповідає раніше розробленому проекту.
З метою підвищення пропускної здатності нафтопроводу Кременчук -Херсон, а також для забезпечення надійної експлуатації підводних переходів через річки Дніпро і Псьол необхідно спроектувати і побудувати проміжну НПС “Чикалівка”.

Для перевалки нафти і нафтопродуктів на танкери з використанням споруд збудованого терміналу розроблено проект будівництва залізничної естакади, що дасть можливість перевалки з залізниці в танкери на МНТ “Південний” додаткових обсягів нафти та нафтопродуктів в обсягах 3,2 млн. тонн на рік. В даний час проводяться інженерно-вишукувальні роботи.

Пуск в експлуатацію нафтопровідної системи Одеса – Броди
У вересні місяці завершено заповнення нафтопроводу “Одеса-Броди” російською технологічною нафтою. Процес заповнення нафтопроводу технічною нафтою тривав 42 дні. Загалом у нафтопровід було закачано майже пів мільйона тонн технологічної нафти. З метою підготовки до включення в роботу нафтопроводу Одеса-Броди виконано його додаткове гідравлічне випробування та було проведено пробне прокачування в напрямку терміналу “Південний”.
На сьогоднішній день вже ведеться комерційне використання нафтопроводу Одеса-Броди. До кінця року заплановано перекачати 2 мільйони тонн нафти.
Проект Угоди між ВАТ “Укртранснафта” та російсько-британською групою компаній “ТНК-БіПі” про заповнення нафтопроводу “Одеса-Броди” передбачає транспор¬тування російської нафти “Юралс” за маршрутом Мозир-Броди-МНТ “Пів¬денний” в гарантованому обсязі до 9 млн. тонн на рік, що дозволить отримувати додатково щорічний дохід у сумі 91,8 млн. дол. США.

Проводяться роботи для реалізації проекту    будівництва    нафтопровідної ділянки Броди-Плоцьк (довжина трубопроводу – близько 490 км).
Продовжується    проектування нафтопроводу Броди – Плоцьк. Термін здійснення проектно-вишукувальних та будівельних робіт за сприятливих умов становитиме 3-4 роки. Необхідною складовою реалізації проекту будівництва нафтопровідної ділянки Броди-Плоцьк стане наявність гарантій з боку потенційних замовників транзитних послуг, оскільки в іншому випадку формування інвестиційного пулу вказаного проекту здійснити неможливо.

Інтеграція нафтопроводів “Дружба” і “Адрія”
Одним з перспективних напрямів розвитку транзитних потужностей є проект інтеграції нафтопроводів “Дружба” і “Адрія”, мета якого – транспортування сирої нафти до глибоководного порту Омішаль (Хорватія) з можливістю її подальшого танкерного перевезення на інші ринки, у тому числі США. Портовий комплекс Омішаль здатний приймати танкери дедвейтом до 300 тис. тонн, а згодом – до 500 тис. тонн.

Нафтопровід “Жулин – Надвірна”
Для транспортування на Надвірнянський нафтопереробний завод (АТ “Нафтохімік Прикарпаття”) долинської нафти, російської експортної суміші та азербайджанської нафти, завершується будівництво нафтопроводу діаметром 530 мм загальною, довжиною 102 км і потужністю до 4,3 млн. тонн на рік. Згідно з планами ВАТ “Укртранснафта”, нафтопровід буде введено в експлуатацію в кінці поточного року.

Винос нафтопроводу з аварійно-небезпечної зони
У зв’язку з частими повенями, перевищенням проектного рівня води і активізацією зсувних процесів в районі Карпатських гір значно збільшилася небезпека виникнення надзвичайних ситуацій на магістральному нафтопроводі “Дружба”. Особливу небезпеку викликає ділянка нафтопроводу в районі с. Пасіка у Свалявському районі Закарпатській області. Для забезпечення надійної експлуатації нафтопроводу “Броди -Ужгород” завершені роботи з винесення з аварійно-небезпечної зони двох ниток діаметром 500 і 700 мм протяжністю траси 53 км та будівництво напорознижуючої станції.

Ремонт лінійної частини нафтопроводів

Обсяги робіт з капітального ремонту нафтопроводів, які необхідно виконувати в найкоротші строки, вимагають суттєвого підвищення темпів їх виконання, створення нових високонадійних технічних засобів.
Впровадження нової технології ремонту забезпечує підвищення швидкості та безпечності нафтових магістралей при одночасному зниженні собівартості робіт. Експлуатаційна продуктивність колони, оснащеної такою технікою, при ремонті трубопроводу діаметром 720 мм складає 80¬120 погонних метрів за годину, в залежності від категорії розроблюваного ґрунту, що в декілька разів перевищує продуктивність робіт традиційним способом за допомогою бульдозерів, екскаваторів і трубо-укладчиків.
На сьогоднішній день налагоджено серійне виробництво машин комплексу на заводах України, проведено модернізацію машин з заміною деяких комплектуючих на імпортні для забезпечення їх надійної роботи. модернізації землерийного комплексу для капітального ремонту ізоляції нафтопроводів. У вересні поточного року проведені приймальні випробування модернізованих   машин   землерийного комплексу на 173 км нафтопроводу Лисичанськ-Кременчук.
Продовжуються роботи з правового захисту нових технічних рішень, що реалізовані в конструкціях машин. Нещодавно розроблене нове антикорозійне полімерне покриття трубопроводів,
продовжується створення технічного засобу для нанесення покриття в трасових умовах, розробляється машина для гідроструменевої очистки трубопроводів та устаткування для автоматизованого неруйнівного контролю трубопроводу.

Модернізація обладнання АСУ ТП, автоматики, телемеханіки
Однією з найважливіших складових частин інженерного забезпечення Товариства є оперативне управління усіма технологічними процесами, пов’язаними з прийомом, зберіганням, транспортуванням та обліком нафти. Крім того, постійно в реальному масштабі часу вирішуються завдання для забезпечення безаварійної експлуатації технологічного обладнання та захисту навколишнього середовища.
У 2004 році продовжуються роботи з технічного переоснащення засобів АСУ ТП, автоматики, телемеханіки. Необхідність технічного переоснащення викликана в першу чергу тим, що діючі на цей час технічні засоби автоматики і телемеханіки знаходяться в експлуатації від 18 до 25 років і більше, технічно і морально застарілі (базуються, в основному, на релейній техніці), а також неодноразово піддавались ремонту та частковій заміні.
Одним з основних завдань Товариства є завершення    робіт    технічного переоснащення діючих систем та їх удосконалення з урахуванням сучасних можливостей обчислювальної та вимірювальної техніки, підвищених вимог до забезпечення екологічних проблем і необхідності впровадження обліку матеріальних і енергетичних ресурсів.
Природоохоронна діяльність ВАТ “Укртранснафта”
ВАТ “Укртранснафта” робить все необхідне для здійснення природоохоронної діяльності. Перш за все це заходи щодо попередження, зниження і ліквідації негативних впливів виробничої діяльності.
Технічні рішення та технології, які впроваджуються Товариством при транспортуванні нафти, орієнтовані на використання передового світового та вітчизняного досвіду експлуатації і забезпечення надійності об’єктів магістральних нафтопроводів, пом’якшують вплив несприятливих факторів на оточуюче середовище.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх