Вісник

Вісник НГСУ 3/2004 Укргазвидобування

Роль ДК “Укргазвидобування” в розвитку газовидобувної галузі України

Синюк Б.Б.
заступник генерального директора – головний інженер ДК “Укргазвидобування”

Компанія “Укргазвидобування” являє собою основну виробничу одиницю НАК “Нафтогаз України” і є найбільшим профільним підприємством у сфері видобутку вуглеводневої сировини в Україні. Успішна діяльність нашої Компанії спрямована не тільки на перспективи розвитку окремо взятої структури, але й на стабільне і впевнене майбутнє газової галузі України.
Частка Компанії складає понад 80% природного газу, що видобувається в Україні, і 60% газового конденсату. У невеликих обсягах Компанія також добуває нафту. На підприємствах “Укр¬газвидобування” працює більше 21 тисячі кваліфікованих фахівців з геологорозвідки, буріння, видобутку та переробки сировини.
На сьогоднішній день Компанією розробляється 127 родовищ газу і газового конденсату, зосереджених переважно в східній і західній частинах України, а також на шельфах Азовського і Чорного морів.

Західний район нафтогазовидобутку був відкритий в Україні ще наприкінці XVIII століття і, незважаючи на значну виснаженість запасів, розробляється дотепер. Найбільш перспективним є східний район, відкритий у 40-50-х роках минулого століття. Саме він у 60-70-х роках забезпечував газом значну частину Європи, а також центральні райони колишнього Радянського Союзу.

Як відомо, у 70-х роках максимальні обсяги видобутку газу з родовищ України досягали 78 млрд. куб. м. у рік. У результаті природного виснаження українських родовищ, а також недостатнього фінансування геологорозвідувальних робіт, починаючи з кінця 80-х років, обсяги видобутку газу на сьогоднішній момент значно знизилися.

Свою діяльність ДК “Укргазвидобування” як єдина державна газовидобувна Компанія почала у 1999 році і основним завданням на той час була стабілізація видобутку газу. Але вже в 2001 році розпочалося нарощування видобутку природного газу, а в 2003 році Компанією був переборений рубіж у 14 млрд. куб. м., тобто намітилася стійка тенденція до нарощування видобутку “блакитного палива”.

Успіхи в збільшенні обсягів виробництва досягнуті, насамперед, за рахунок активізації робіт із старим фондом свердловин – капітального ремонту й інтенсифікації припливів газу із шару, введення в експлуатацію нових продуктивних свердловин. Значні фінансові кошти були направлені також на пошук і розвідку нових родовищ.

Починаючи з 2000 року, діяльність Компанії була спрямована не тільки на стабілізацію рівня видобутку газу, але й на пошук і розвідку нових родовищ. Приріст запасів природного газу в 2000 році вперше за багато років перевищив обсяги видобутку. Частка ДК “Укргазвидобування” у масштабах України складає 80% геологорозвідувальних робіт, які Компанія проводила й проводить винятково за свій рахунок.

Цілком очевидно, що здійснити подібні капіталовкладення в наших умовах під силу лише великій державній компанії, для якої критерієм ефективності служить не тільки прибуток. Забезпечуючи газом власного видобутку населення і бюджетні організації за пільговими цінами, Компанія несе велике фінансове навантаження.
Одним з основних напрямків стабілізації видобутку газу в Україні є підвищення газовіддачі вже відкритих родовищ. Самим великим родовищем газу в Україні є Шебелинське газоконденсатне родовище із залишковими запасами близько 100 млрд. куб. м. Родовище експлуатується з 1956 року і з нього вже добуто близько 90% попередньо підтверджених запасів газу. Однак, незважаючи на тривалий період промислової експлуатації і низький пластовий тиск газу, Шебелинське родовище усе ще забезпечує значні обсяги видобутку. Так, у 2003 р. з цього родовища було видобуто більше 2 млрд. куб. м., а за І півріччя 2004 р. – більш 1,2 млрд. куб. м. газу.

Шебелинське родовище вступило в завершальну стадію розробки зі зниженням робочих тисків свердловин до 1,0-0,8 Мпа. Видобуток газу в таких умовах потребує від Компанії чималих фінансових вкладень. З метою збільшення добору низьконапірного газу із Шебелинського родовища проведена реконструкція    Червонодонецької дотискувальної компресорної станції. Навесні поточного року було закінчено реконструкцію Хрестищенської ДКС. Вихід цієї станції на повну потужність поряд з роботою Червонодонецької ДКС дозволить наростити щорічний видобуток природного газу на 1 млрд. куб. м., тобто більш ніж на 5%. Варто відзначити, що в умовах практично повної виснаженості ресурсів освоєних родовищ, кожен такий відсоток дається дуже нелегко. Крім Шебелинки базовими родовищами залишаються Яблунівське, Юліївське, Хрестищенське, Меліховське, Ефремівське і ряд інших родовищ.

Компанія “Укргазвидобування” проводить планомірні роботи по оптимізації і перерозподілу потоків газу. З метою підтримки видобутку в літній період на рівні зимового, Компанія побудувала 40-километровий газопровід Юліївка-Степове. Це дало можливість перенаправляти в літній період високонапірний газ від Юліївського, Нарижнянського і Скворцовського родовищ у систему газопроводів Шебелинка-Полтава-Київ, тоді як великий Харківський промисловий вузол цілком забезпечується подачею низьконапірного газу із Шебелинського родовища. При цьому максимально використані існуючі ділянки газопроводів Шебелинка – Бєлгород -Курськ – Брянськ Ду800 і Ду700 і міське газове кільце Ду 1000 навколо Харкова.

З метою раціонального використання дефіцитних вуглеводневих ресурсів ДК “Укргазвидобування” вилучає з газу ряд корисних компонентів (зокрема, пропан-бутан і стабільний бензин) безпосередньо на родовищі. Технологія вилучення й переробки цих компонентів прямо на родовищі вже чотири роки практикується на Юліївському родовищі. Таку ж технологію Компанія має намір впровадити і на Тимофіївському родовищі.

За останні чотири роки Компанією було відкрито 15 нових родовищ природного газу. Приріст запасів вуглеводнів склав близько 70 млрд. куб. м. природного газу. Обсяги буріння – 270 тис. м. проходки в рік. Глибина наших свердловин досягає 6-6,5 тис. метрів.
Цього року Компанія приступила до реалізації нових інвестиційних проектів з пошуку і розвідки перспективних родовищ. У результаті сейсморозвідувальних робіт у Дніпровське – Донецькому нафтогазоносному басейні виділено 6 об’єктів пошуку з прогнозними запасами газу близько 250 млрд. куб. м.
Це:
•    Солохівська площа з прогнозним ресурсом 50 млрд. куб.м. Загальна вартість інвестиційного проекту – 130,7 млн. доларів.
•    Західно-Солохівська площа з прогнозним ресурсом 40 млрд. куб.м.
Загальна вартість інвестиційного проекту – 41,8 млн. доларів.
•    Кобзівське родовище    з прогнозним ресурсом 75 млрд. куб.м. Загальна вартість інвестиційного проекту -81 млн. доларів.
•    Більська площа з прогнозним ресурсом 15 млрд. куб. м . Загальна вартість інвестиційного проекту – 36,6 млн. доларів.
•    Павлівсько-Беляївська зона підняттів із прогнозним ресурсом 25 млрд. куб. м. Загальна вартість інвестиційного проекту – 110,8 млн. доларів.
•    Українсько-Березівська площа з прогнозним ресурсом 32 млрд. куб. м.
Загальна вартість інвестиційного проекту – 127 млн. доларів.

Варто відзначити, що роботи на цих об’єктах уже почалися і, незважаючи на недостатнє фінансування, Компанія цього року уже вклала у ці проекти 25 мільйонів доларів. Однак, усвідомлюючи важливість і необхідність постійного приливу інвестицій у довгострокові проекти, ДК “Укргазвидобування” відкрита для діалогу про співробітництво як з вітчизняними, так і іноземними інвесторами.

Сьогодні Компанії удалося переломити тенденцію до спаду видобутку природного газу. Але продовжувати успішний розвиток Компанія зможе за умови чималих і, що саме визначальне, стабільних вкладень. Якщо в 2003 році потреби Компанії в капітальних вкладеннях складали 1,5 млрд. грн., то в поточному році, з появою нових перспективних проектів нам необхідно близько 2 млрд. грн.

Потрібно сказати, що крім великого пресу постачань газу населенню і бюджетним організаціям за пільговими тарифами, Компанія несе також і чималий податковий тягар. Ця проблема, як всім відомо, актуальна не тільки для ДК “Укргазвидобування”, але і для всіх підприємств нафтогазової галузі.
Великі надії “Укргазвидобування” пов’язує з промисловим освоєнням акваторій Чорного й Азовського морів. Успішна розробка Східно-Казантипського родовища на шельфі Азовського моря спільно з ДАТ “Чорноморнафтогаз” дає привід для оптимізму. Наступним масштабним проектом двох компаній буде розробка перспективної площі Суботіна на шельфі Чорного моря.

Перспективи виходу на європейський і світовий ринки нафти і газу пов’язані, насамперед, із планами видобутку вуглеводнів за межами України. Фахівці ДК “Укргазвидобування” беруть активну участь у лівійському проекті НАК “Нафтогаз України”.
Володіючи могутніми промисловими ресурсами і значним науковим потенціалом, Компанія прагне тісно співпрацювати в області видобутку із Росією, Сирією, Іраном, Іраком і іншими країнами, які мають значні    запаси енергетичних ресурсів.

Компанія володіє серйозними виробничими потужностями в області переробки вуглеводневої сировини. Весь обсяг газового конденсату і нафти, що видобувається підприємством, переробляється на заводах Компанії, найбільшим з яких є Шебелинський газопереробний завод. Передові технології, які
використовуються в сфері переробки , дозволяють виробляти якісні високооктанові бензини, дизельне паливо, уайт-спирит, бітуми. Глибина переробки сировини на Шебелинському ГПЗ є найвищою в Україні – понад 91%.

Реконструкція Шебелинського ГПЗ уже цього року дасть можливість збільшити його потужності до 1 млн. т. Завантажувати ці додаткові потужності “Укргаз-видобування” планує як за рахунок власних ресурсів, так і за рахунок давальницької сировини.

Будівництво установки ізомеризації на Шебелинському ГПЗ, що повинно бути закінчено до кінця наступного року, дасть можливість істотно підвищити якість бензинів, що випускаються. У рамках реконструкції буде також побудована установка утилізації тепла димових газів, що поряд з додатковими потужностями, дозволить заводові цілком забезпечити себе власною електроенергією. Досвід в виробництві електроенергії у Компанії вже є, і лише за останній рік на газових промислах Волині, крім видобутку природного газу, вироблено біля 100 млн. КВт год. електроенергії на суму близько 9 млн. гривень.

На Яблунівському ГПЗ природний газ переробляється з 1999 року. Результатом переробки є такі продукти, як стабільний газовий бензин і пропан-бутан. На цьому ж підприємстві торік вперше в Україні освоєне виробництво вуглеводневого пропеленту, який є цінною сировиною для виробництва аерозольної продукції в лакофарбовій, косметичній та інших галузях промисловості. Незважаючи на малий термін існування цього виробництва, воно вже виявило свого споживача і показало свою прибутковість.

Відносно новим і дуже перспективним напрямком роботи ДК “Укргазвидобування” є розвиток мережі автозаправних станцій під трендом “Нафтогаз” і “Нафтогаз-Екоіл”, оператором якої є наша Компанія. На сьогоднішній день ми маємо у своєму розпорядженні мережу майже зі 150 АЗС, розташованих у 12 областях України. Вироблені нами бензини й інші товарні нафтопродукти по своїх якісних характеристиках перевершують нафтопродукти, вироблені на інших українських НПЗ.

Поступово збільшуючи мережу джобберских АЗС, Компанія все-таки не женеться за кількістю. З метою підвищення якості обслуговування і технічної оснащеності АЗС у даний час “Укргазвидобування” зосередила увагу на придбанні і будівництві власних автозаправних станцій.
Тобто зараз можна з впевненістю сказати, що в межах нашої Компанії сформована і успішно діє вертикально-інтегрована структура.
Роль Компанії в розвитку газовидобувної галузі просто не можлива без прямої участі академічної та галузевої науки. Саме поєднання науки та виробництва є тим форсованим двигуном в нарощуванні видобутку вуглеводнів в Україні. Саме в тісній співпраці з наукою ми зможемо працювати на міжнародних ринках.
Тому, шановні панове академіки та панове виробничники, бажаю всім успіхів у вирішенні забезпечення енергетичної безпеки Держави.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх