Вісник

Вісник НГСУ 3/2004 Бюджетна політика

Бюджетна політика

Діяк І.В. головний радник голови правління НАК “Нафтогаз України”, Генеральний секретар ВГО “Національна газова спілка України”

На протязі останніх років НАК “Нафтогаз України” проводила активну роботу в органах виконавчої влади України та в комітетах Верховної Ради України щодо опрацювання та прийняття законодавчих актів, які значно покращили фінансове становище підприємств паливно-енергетичного комплексу нашої держави, а також сприяють нарощуванню ресурсної бази нафтогазової галузі, збільшенню видобутку нафти, природного газу та газового конденсату, вирішенню інших важливих питань. Активну участь НАК “Нафтогаз України” бере і в опрацюванні проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.

НАК “Нафтогаз України” ретельно опрацювала поданий Урядом на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” і звертає увагу на те, що ряд положень зазначеного законопроекту негативно вплине на виробничу та фінансову діяльність Компанії, яка є підприємством стратегічної галузі і повинна безперебійно забезпечувати галузі національної економіки та населення природним газом, та своєчасно виконувати міждержавні домовленості.

По-перше, із проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” вилучена норма, яка діяла в 2003-2004 роках щодо встановлення нульової ставки на операції з продажу природного газу, ввезеного на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України.

Зазначена норма є вкрай важливою для галузі, так як з моменту заснування НАК “Нафтогаз України” значне податкове навантаження не дозволяло Компанії належним чином сплачувати всі нараховані податки та забезпечувати належне фінансування виробничих програм. Скасування у 2000-2002 роках нульової ставки податку на додану вартість на операції з продажу природного газу, імпортованого в Україну, призвело до збільшення податкової недоїмки НАК “Нафтогаз України”, зростання дефіциту коштів на капітальні вкладення та до погіршення розрахунків з Туркменістаном за імпортований природний газ.
Лише у 2003 році ситуація зі сплатою нарахованих податків покращилась насамперед завдяки відновленню дії нульової ставки на операції з продажу імпортованого природного газу. Сьогодні Компанія має можливість повністю сплачувати нараховані податкові зобов’язання, гарантовано виконувати міжнародні угоди щодо транзиту природного газу та нафти, та своєчасно розраховуватись з Туркменістаном.

Аналіз виконання податкових зобов’язань НАК “Нафтогаз України” свідчить про стійку тенденцію збільшення надходжень до державного бюджету від її підприємств. В 2003 році підприємствами НАК “Нафтогаз України” поточні розрахунки з бюджетом було виконано в повному обсязі, в тому числі з податку на додану вартість майже на 122 відсотка. Крім того Компанія зменшила свою податкову недоїмку з ПДВ на 227 млн. гривень.

У 2004 році також зберігається стабільний рівень розрахунків підприємств НАК “Нафтогаз України” з державним бюджетом. Сплата податків до державного бюджету за 8 місяців поточного року становить 105,2 відсотки від нарахувань, у тому числі податку на додану вартість за зазначений період нараховано 417,6 млн. гривень, – сплачено 637,8 млн. гривень.

Як свідчить досвід двох минулих років, сьогодні важливо продовжити позитивну практику встановлення нульової ставки податку на додану вартість на операції з продажу природного газу, імпортованого в Україну.
По-друге,    пунктом    23    статті   83 призупиняється дія Закону України “Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат”.
До прийняття зазначеного Закону в Україні був відсутній економічно-обгрунтований механізм визначення ставки рентних платежів на нафту, природний газ та газовий конденсат.

Діюча до прийняття цього Закону практика встановлення ставок рентних платежів в абсолютних показниках не відповідала економічній сутності цього виду платежу, метою якого є вилучення на користь держави частки отриманого нафтогазовидобувними підпри-ємствами прибутку.
Податкова система, яка знову відновлюється Міністерством фінансів в проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” не враховує особливостей нафтогазовидобувної галузі, яка характеризується різноманітністю гірничо-геологічних умов розробки нафтових і газових родовищ. Близько 70% нафтогазових родовищ України знаходяться у тяжких гірничо-екологічних умовах та мають низький дебіт вуглеводнів. Експлуатація більшості свердловин на таких родовищах не рентабельна.

Щорічне встановлення ставок рентної плати на нафту, природний газ і газовий конденсат без їх економічного обґрунтування призводить до збиткової
діяльності нафтогазовидобувних підприємств, не дає їм можливості здійснювати приріст запасів та забезпечувати технічне переоснащення галузі. Так, відпускна ціна на природний газ власного видобутку, який в повному обсязі спрямовується на потреби населення, регулюється державою і встановлена на такому рівні, що при сплаті діючої рентної ставки видобуток природного газу в Україні перетворюється на збитковий.

Враховуючи це Верховна Рада України прийняла зазначений Закон в надії на те, що його введення дасть можливість за рахунок застосування диференційованих ставок рентних платежів вирівняти умови виробничої  діяльності нафто-газовидобувних підприємств незалежно від гірничо-геологічних факторів розробки родовищ, зробити рентабельним видобуток нафти, природного газу і газового конденсату на старих, мало- та низькодебітних родовищах і родовищах із значною глибиною залягання та стимулювати розробку нових родовищ із значною глибиною залягання. Президент України також підтримав Верховну Раду України і підписав Закон у встановлені терміни.

Призупинення дії Закону “Про рентні платежі за нафту, природний газ і нафтовий конденсат” безумовно призведе до падіння видобутку вуглеводнів та збільшення розмірів рентної плати на видобуток вуглеводнів, призведе до скорочення щорічного приросту запасів вуглеводнів, що забезпечуються підприємствами Компанії щонайменше на 7-10 млрд. куб. метрів газу. Зменшення обсягів видобутку природного газу в цьому випадку тільки в 2005 році може перевищити 250 млн. куб. м. В наступні 3-4 роки прогресуюче скорочення обсягів видобутку газу перевищуватиме 1 млрд. куб. м. на рік.
Збільшення ставок рентної плати призводить до збитковості газу власного видобутку, оскільки його реалізація здійснюється споживачам соціальної сфери за регульованими державою цінами.

Розрахунки свідчать: при середній собівартості видобутку природного газу, яка у І-му півріччі 2004 року становила 82,28 грн. за тис. куб. м., ренті на газ – 30,6 грн. за тис. куб. м. та враховуючи 20% ПДВ розрахункова відпускна ціна, що лише покриватиме виробничі витрати підприємств, повинна становити 135, 5 грн. за тис. куб. м.

Однак, середньозважена ціна реалізації природного газу для потреб населення без врахування тарифів на транспортування становить лише 117,16 грн. за тис. куб. м., а для населення, що користується лічильниками газу – 102,16 грн. за тис. куб. м.
За таких умов не можливо призупиняти дію Закону України “Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат”, оскільки реалізація цього закону дозволить збільшити видобуток вуглеводнів в Україні, як це передбачено Національною програмою “Нафта та газ України до 2010 року”, в тому числі за рахунок збільшення видобутку вуглеводнів в межах територіальних вод і виключної (морської) економічної зони України і, як наслідок, збільшити платежі до бюджету не лише від ренти, а й від інших податків (ПДВ, податок на прибуток тощо).

Є вкрай невиправданим нехтування стратегічними інтересами держави щодо розвитку мінерально-сировинної бази та збільшення видобутку вуглеводнів в Україні при намаганні забезпечити будь-якими шляхами доходну частину бюджету лише одного фінансового року. Виходячи з цього п. 23 статті 83 проекту Закону необхідно виключити.

По-третє, статтею 76 (абзац 1) заборонено у 2005 році проводити реструктуризацію  або  списання заборгованості (недоїмки) суб’єктів господарювання за податками, зборами (обов’язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати.
Така норма забороняє у 2005 році продовжувати процедуру списання боргів згідно Закону України “Про списання вартості несплачених обсягів природного газу”.

Разом з тим Закон “Про списання вартості несплачених обсягів природного газу” не встановлює конкретних термінів закінчення процедури списання боргів за спожитий природний газ, оскільки підготовка необхідних матеріалів та проведення узгоджень зацікавлених сторін потребує тривалого часу. З метою забезпечення необхідних розрахунків та проведення списання боргів за природний газ у повному обсязі другий абзац статті 76 потрібно доповнити словами “крім випадків, визначених у Законі України “Про списання вартості несплачених обсягів природного газу” та “Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожитий газ та електроенергію”.

Враховуючи наведене вище необхідно при опрацюванні проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” підтримати пропозиції НАК “Нафтогаз України”, оскільки від цього залежить стабільне функціонування нафтогазової галузі та гарантія її сталої роботи в осінньо-зимовий період.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх