Про спілку

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАВДАННЯ НГСУ

Всеукраїнську громадську організацію “Національна газова спілка України” створено 6 липня 2001 р. У цей день у Києві відбулися установчі збори, в роботі яких взяли участь представники газової галузі із Києва, Харкова, Полтави, Львова та інших міст України, а також з Криму. Було затверджено Статут організації, обрано Президента, Генерального секретаря, членів правління. 7 лютого 2002 р. Національну газову спілку України зареєстровано Міністерством юстиції України (свідоцтво No. 1745).

Необхідність створення такої організації пов’язано з тією роллю, котру відіграє нафтогазова промисловість в українській економіці. У 2002 р. вона дала понад п’яту частину надходжень до Державного бюджету України. Загалом минулого року наша країна видобула 18,6 млрд. м3 природного газу. Транзит природного газу територією України сягнув 121,4 млрд. м3, що виводить нашу державу на одне з перших місць у світі на ринку цього виду послуг.

Однак попри наявність такої розвинутої газової галузі, Україна досі ще не посіла гідного місця в міжнародному рейтингу провідних газових держав світу. Її вплив на довгостроковий розвиток ринку газу залишається непомітним. Більше того, потребують вирішення внутрішні галузеві проблеми у самій Україні, насамперед, неузгодженість позиції різних підприємств і промислових об’єднань галузі. Тому склалася нагальна необхідність у створенні такої структури, яка б об’єднала учасників галузі, виступаючи своєрідним ланцюгом між усіма її працівниками: банкірами та фінансистами, промисловцями, інженерами, вченими, експертами і технічним персоналом, тобто всіма тими, від чиєї злагодженої роботи залежить стан справ у галузі та енергетична безпека національної економіки, тепло і світло в 10,6 млн. осель наших громадян. Цією структурою і виступила Національна газова спілка України.

Міжнародний досвід яскраво демонструє приклади успішної діяльності аналогічних спілок та галузевих громадських організацій, зокрема, Американської газової асоціації AGA, Французької газової асоціації, Газової спілки Японії, які ефективно здійснюють сучасні перетворення в галузі, забезпечують її динамічний розвиток, вирішують її внутрішні та зовнішні проблеми. У сусідній Російській Федерації діють одразу дві такі організації: Російська газова спілка та Спілка незалежних виробників газу. Тому створення Національної газової спілки України є кроком у напрямі загального розвитку світової газової промисловості.

Діяльність Національної газової спілки України базується на роботі місцевих осередків, що розміщуються, переважно, в обласних центрах. Загалом сьогодні діють 40 місцевих осередків практично в усіх областях України та в Республіці Крим. Як колективні члени до складу Спілки увійшли такі провідні підприємства газової галузі, як Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, Дочірня компанія “Укргазвидобування”, Дочірня компанія “Укртрансгаз”, Дочірня компанія “Газ України”, Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” та десятки інших. Згідно із Статутом членами Спілки можуть бути підприємства та організації газової галузі, інші юридичні особи, а також громадяни України та інших держав, що дотримуються вимог Статуту Спілки і беруть участь у виконанні її статутних завдань. Фінансування організації відбувається, головним чином, за рахунок вступних та членських внесків.

Основними завданнями Спілки є:

– представництво членів Спілки в органах законодавчої та виконавчої влади з метою захисту її інтересів;
– надання консультативно-правової допомоги;
– створення банку даних із законодавства України та зарубіжних країн щодо регулювання діяльності у газовій галузі та розроблення проектів законодавчих актів;
– створення бази даних щодо функціонування газової галузі України та інших країн світу;
– сприяння членам Спілки у пошуку ділових партнерів в Україні та поза її межами;
– участь Спілки в роботі Міжнародного газового союзу та налагодження тісних зв’язків з аналогічними структурами інших країн;
– поширення інформації про стан та потенційні можливості українського газового комплексу з метою залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;
– поширення у суспільстві інформації про діяльність Спілки з метою привернення уваги до проблем газового комплексу та сприяння їх ефективному вирішенню;
– робота з відновлення репутації України як провідної транзитної держави і залучення нових користувачів послугами вітчизняної газотранспортної системи.

За порівняно невеликий період свого існування Спілка змогла впевнено заявити про себе. Завершуються заходи з її організаційного оформлення. Ведеться робота щодо вступу Спілки до Міжнародного газового союзу як його постійного члена. Представники та члени Спілки брали участь у багатьох міжнародних заходах, зокрема, в конференціях “Енергетична безпека Європи. ХХІ століття” (Київ, травень 2003 р.), “Питання транспортування нафти та газу в СНД” (Москва, квітень 2003 р.), а також у ХХІІ Світовому газовому конгресі та Міжнародній виставці в Токіо – найвищому світовому форумі газової індустрії світу, що проводиться один раз на три роки Міжнародним газовим союзом. Крім того, Спілка бере участь у випуску професійного журналу “Нафтова і газова промисловість”.

На черзі ще чимало нових завдань з розв’язання невідкладних проблем газової галузі, вироблення зваженої енергетичної політики в Україні та єдиної Концепції розвитку галузі й її впровадження. Проте вже зараз можна сказати, що в складний період свого становлення Національна газова спілка України відбулася, поступово перетворюється на впливову організацію та стає виразником інтересів широкого кола українських газовиків як всередині нашої держави, так і за кордоном.

ВІСНИК НГСУ

З метою ширшого розповсюдження світових досягнень у газовій промисловості Національна газова спілка України випускає власний інформаційний збірник. Періодичність виходу – один раз на 3 місяці. Вісник розповсюджується безкоштовно, в тому числі надсилається всім колективним членам Спілки та її місцевим осередкам. Головні напрями публікацій:
– відомості про діяльність Міжнародного газового союзу, Національної газової спілки України та підприємств газової промисловості;
– інформація про нові технології розвідки, видобутку, транспортування природного газу;
– різноманітна оглядова і довідкова інформація, що стосується інтересів України у газовій галузі.

Статут  НГСУ
Обласні осередки
Місцеві осередки
Колективні члени
Виступи на зборах
Керівні органи
Президенти НГСУ

КЕРІВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ГАЗОВОЇ СПІЛКИ УКРАЇНИ

Структура НГСУ

Структура НГСУ

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх