Вісник

Привітання до участників Конференції

Привітання до участників Конференції

Юрій Бойко
Перший заступник Міністра палива та енергетики України, голова правління НАК “Нафтогаз України”, Президент ВГО “Національна газова спілка України”, Герой України

Шановні пані та панове!
Я хочу представити Компанію “Нафтогаз Украіни”. Зараз це найбільша компанія країни. Її дохід складає 42 млрд. грн. Компанія видобуває близько 200 млрд. м3 природного газу, з них 120 млрд. м3 постачається на експорт через територію України з Росії до Західної Європи. 85% російського експортного газу транспортує НАК “Нафтогаз України, зокрема її дочірня компанія “Укртрансгаз”. Відповідно, 30% ринку природного газу Європи залежить від відповідальності наших підрозділів щодо виконання цих контрактів. Компанія здійс-нює транзит біля 50 млн. т. нафти, з яких 20 млн. т. поставляються на підприємства нафтопереробного комплексу країни, а 30 млн. т. російської нафти іде на експорт до Європи. Компанія “Укрнафта” видобуває 3,5 млн. т. нафти і близько 1 млн. т. газового конденсату.
Компанія реалізує 75 млрд. м3 природ¬ного газу, що створює баланс газового споживання в країні, і є монополістом реалізації природного газу для населення, бюджетних і комунально-побутових підприємств. Компанія відповідає за виконання “туркменського контракту”, який є основою енергетичної безпеки України. НАК “Нафтогаз України” закупає в Туркменістані 36 млрд. м3 природного газу, здійснює його транзит через 4 країни і продає на внутрішньому ринку.
В Компанії працює 170 тис. чоловік. НАК “Нафтогаз України” наповнює 10% Держав¬ного бюджету і дає 14% ВВП країни. Серед основних принципів, за якими була створе¬на Компанія, головне місце посідає забезпе¬чення енергетичної незалежності країни, а також забезпечення росту усіх її виробничих показників. Ми будуємо стратегію свого розвитку, в першу чергу, на зростанні видобутку вуглеводневої сирови¬ни. Прогноз газового балансу Компанії до 2007р. включає до себе збільшення видобут¬ку природного газу з 20 до 24 млрд. м3 на рік. Ми збільшуємо видобуток в акваторіях Чорного та Азовського морів – перші кроки в цьому напрямку вже зроблено в цьому та попередньому роках. Ми розраховуємо на суттєве збільшення приросту вуглеводневої сировини саме там. З цієї точки зору ми також розглядаємо усі міжнародні проекти, що спрямовані на укладення контрактів, про частину з яких нам вже відомо.
На жаль, Україна – енергозалежна держава. Вона спроможна сьогодні забезпе¬чити свої потреби в природному газі та нафті відповідно на 25 та 20%. Тому ми наполегливо шукаємо нові ринки. І перша угода, яка була нами укладена, а я маю на увазі угоду про розподіл продукції з Лівією, дає нам підставу припускати, що ми зможе¬мо в значній мірі забезпечити енергетичну безпеку України за рахунок видобутку за кордоном на взаємовигідній основі з нашими партнерами в інших країнах.
Ми маємо програму реконструкції і роз¬ширення транзитних потужностей, оскіль¬ки унікальне розташування України як транзитної держави робить для нас дуже важливою роботу з забезпечення технічної надійності і реконструкції газо- та нафто-транспортної систем. В цьому напрямку наша нова технічна розробка – система “Во¬долій” – має суттєво підвищений ККД і є пе¬редовою не лише в нашій країні та на пост¬радянському просторі, але й також в Європі.
Ми серйозно підходимо до будівництва вертикально інтегрованої компанії, яка буде стримуючим фактором від будь-яких цінових катаклізмів на українському ринку нафтопродуктів. Компанія володіє 435 акціями Кременчуцького НПЗ, 51% компанії “Укрнафта”. З 1,5 млн. т. нафти, яка щомісячно переробляється в країні, ми вже контролюємо більше 500 тис. т. І та стабільність на ринку нафтопродуктів, якої ми досягли за останній час – скажемо так, за останні 3 тижні, – пов’язана з тим, що ми підвищили тут свою ресурсну присутність, створили власну мережу автозаправних станцій та продовжуємо це робити. Кінцевою метою є забезпечення 40% ринку нашими нафтопродуктами.
Ми серйозно зайнялись наведенням по¬рядку на внутрішньому ринку газу. І голов¬ним, я вважаю, досягненням Компанії в ми¬нулому та поточному роках є практично 100% – й розрахунок за поставлений природ-ний газ по всіх категоріях споживачів. Навіть ті проблемні категорії, яки в нас були (я маю на увазі підприємства теплокомун-енерго), також вийшли в нас на цивілізова-ний рівень розрахунків. І ми бачимо, що в наступному році зможемо позбутися такого явища, як неплатежі за поставлений природний газ.
Компанія серйозно працює над підви¬щенням міжнародного іміджу. Вона прой¬шла всі необхідні процедури, які має пройти подібна компанія для виходу на міжнародні ринки. Це аудит по всіх напрямках діяль¬ності, отримання міжнародного кредитного рейтингу, і, наприкінці, вихід на ринок зовнішнього запозичення з залученням більш дешевих позикових коштів. Це ми здійснили влітку 2004 року. На 1 вересня з зовнішнього ринку ми залучили позикові кошти у розмірі $500 млн. – інвестори нам повірили. І ці кошти будуть спрямовані на розширення всіх сфер діяльності Компанії, про яки я вже розповідав.
Ми із задоволенням відмічаємо динаміч¬ний розвиток економіки України. Темпи її зростання є безпрецедентними не лише на пострадянському просторі, але й у всьому світі. Головним чином це забезпечується динамічним розвитком нашої Компанії, її участю в усіх сферах діяльності економіки. Ми є своєрідним локомотивом усіх техніч¬них нововведень, які є в наший країні. Ми постійно рухаємось вперед, аж до того, що фінансуємо всі розробки. Ми поєднали науку в єдиний кулак і впевнено дивимося в майбутнє в частині підвищення технічного рівня і роботи Компанії як станового хребта нашої економіки.
Дякую за увагу!

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх