Вісник

Вісник НГСУ 1/2004 Бойко

НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ

80-річну історію нафтогазової промисловості України необхідно розглядати як фундамент, а не як монумент

Швидкий розвиток нафтогазового комплексу України в останні роки закріпив за ним статус основи економіки держави. У нафтогазовому секторі створюється близько 15% валового внутрішнього продукту України, та понад п’ята частина надходжень державного бюджету.
Перехід до зростання видобутку нафти і газу, нарощування обсягів транспортування природного газу стали візитною карткою галузі, динаміка розвитку якої випереджає інші сегменти економіки. За останні роки якісні зміни сталися на ринку природного газу. Його швидке реформування і розвиток стали основою зростання «Нафтогазу України».

Газовидобуток
2003 рік став успішним для українських газовидобувників. Найбільша вітчизняна газовидобувна компанія «Укргазвидобування», яка входить до структури НАК «Нафтогаз України», вийшла на нові горизонти. Збільшення об’ємів видобутку природного газу до 14 млрд. куб. м, якого досягла компанія в 2003 році, стало можливим за рахунок відкриття нових українських родовищ, капітального ремонту «старого» фонду свердловин і введення в експлуатацію нових. За чотири попередніх роки ДК «Укргазвидобування» відкрила 15 нових родовищ, в експлуатацію щорічно вводиться 65 — 85 свердловин.
У поточному році ДК «Укргазвидобування» зосередила свою увагу на пошуково-розвідувальних проектах. Шість таких найбільш перспектив¬них проектів — пошук і видобуток нафти і газу на глибинах 5,5—6 тис. м вже затверджені інвестиційним комітетом НАК «Нафтогаз України». Одним з перших об’єктів стало Кобзівське родовище, що знаходиться сьогодні в стадії розробки. Очікувані запаси родовища складають близько 75 млрд. куб. м. газу.
ДК «Укргазвидобування» розробила і на протязі двох років втілює в життя програму забезпечення власною електроенергією. Одна електростанція вже працює на Локачинському газовому родовищі. На ще п’яти родовищах планується побудувати електростанції, що працюють на газі, непридатному для споживання. Переробку газового конденсату здійснює Шебелінський ГПЗ. Потужності ГПЗ завантажені практично на 100%, завод використовує виключно українську сировину і виробляє високооктанові бензини А-92, А-95 і А-98. Сьогодні здійснюється модернізація підприємства з виведенням його на виробничу потужність 1 млн. т на рік.
Реалізуючи комплексну програму збільшення вітчизняного газовидобутку, ДК «Укргазвидобування» планує довести частку українського природного газу у структурі споживання з сьогоднішніх 20% до 40 — 45% протягом найближчих років.

Транспортування природного газу
Україна є одним з найбільших транзитерів природного газу в світі. Цьому сприяє вигідне географічне розташування держави, розвинута система газопроводів, які отримують та транспортують енергоресурси зі Сходу на Захід. Розроблені НАК «Нафтогаз України» програми модернізації виробничих ресурсів спрямовані на зростання показників ефективності та прибутковості компаній, які входять до складу НАК, і створюють єдиний нафтогазовий комплекс України.
Оператор газотранспортної системи України — ДК «Укртрансгаз» здійснює доставку природного газу магістральними газопроводами до газорозподільних пунктів, де «блакитне паливо» передається до газопроводів середнього та низького тиску и по цій мережі доходить до споживачів України. Газопроводи середнього та низького тиску експлуатують акціонерні товариства газоспоживання та газифікації.

Газотранспортна система України об’єднує 37,2 тис. км магістральних газопроводів (в т.ч. 14 тис. км діаметром 1020 — 1400 мм), 71 компресорну станцію загальною потужністю 5380 МВт, 12 підземних газосховищ з активним обсягом газу понад 34,5 млрд. куб. м., 1392 газорозподільних станцій, мережу АГНКС, газовимірювальних станцій. Пропускна здатність системи на вході складає 290 млрд. куб. м на рік, на виході — 175 млрд. куб. м. Максимальний можливий відбір при повному завантаженні сховищ складає 240 млн. куб. м газу на добу. З’єднані у систему мережею газопроводів, підземні сховища забезпечують високу надійність функціонування всієї газотранспортної системи України і гарантують безперебійні пос¬тавки газу внутрішнім споживачам, а також транзит газу до Європи.
Україна залишається головним транзитером російського газу до євр¬пейських країн, забезпечуючи 85% обсягу транзиту. «Нафтогаз України» уклав довгострокові угоди з ВАТ «Газпром» про гарантований транзит російського газу в обсязі 110 млрд. куб. м на рік та про використання у¬раїнських газосховищ до 2013 року. Угода з «Газпромом» гарантує стабільне завантаження газотранспортної системи України. Керуючись пріоритетами, визначеними Президентом України, було підписано угоду про транзит туркменського газу. Туркменській контракт у повному обсязі забезпечує потреби України у газі. Завдяки ньому наша країна отримала надійне джерело енергоресурсів.

Незважаючи на розвиток альтернативних маршрутів транспортуван¬ня російського газу, Україна залишається головним газовим транзитним коридором для Росії. «Нафтогаз України» вже сьогодні готовий забезпечити збільшення транзитних поставок до країн Центральної та Західної Європи на 30 — 35 млрд. куб. м.
Створення «Міжнародного консорціуму з управління та розвитку газотранспортної системи України» стало логічним продовженням розвитку транзитного бізнесу НАК «Нафтогаз України». Міжнародний консорціум зареєстровано в Києві в 2003 році. Даний проект націлений на отримання додаткових прибутків в процесі експлуатації української газотранспортної системи за рахунок залучення ресурсів країнекспортерів та країн-імпортерів природного газу. Активне залучення в газотранспортну систему додаткових обсягів газу допоможе активізувати модернізацію і розвиток системи з урахуванням потреб як постачальників, так і експортерів палива, підвищить міжнародний статус української газотранспортної системи.
У 2004 році розпочалася інвестиційна фаза діяльності «Міжнародного консорціуму з управління та розвитку газотранспортної системи України». Україна та Росія визначили ділянку Богородчани-Ужгород першою чергою будівництва магістрального газопроводу Новопсков-Ужгород. Це дозволить вже найближчим часом збільшити пропускну здатність газотранспортної системи України в західному напрямку на 8 млрд. куб. м на рік. Найближчим часом НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» укладуть довготривалі контракти на завантаження нової дільниці Богородчани-Ужгород. Це вже на першому етапі існування «Міжнародного консорціуму з управління та розвитку ГТС України» забезпечить роботу існуючих магістральних газопроводів Іванцевичі-Долина та Торжок-Долина, які протягом останнього часу практично не експлуатувалися.
Ефективний діалог налагоджено між НАК «Нафтогаз України» і польською державною нафтогазо¬вою компанією PGNiG. Сьогодні об¬говорюється проект реконструкції компресорних станцій Комарно/Дроздовичи з метою розширення пропускної потужності газотранспортної системи України у напрямку Польщі. PGNiG і «Нафтогаз України» домовилися про початок використан¬ня українських підземних сховищ газу для накопичення і зберігання запасів газу польської компанії вже в наступному опалювальному сезоні, а також про будівництво нового газоп¬роводу Устилуг-Хрубешув, призначеного для поліпшення газопостачання південних регіонів Польщі.
Газифікація населених пунктів всередині країни є складовою частиною реалізації соціальної політики держави. У 2003 році НАК «Нафтогаз України» побудував та ввів до експлуатації наступні газопроводи: до селища Янтарне в Автономній Республіці Крим; газопровід — відвід від Юліївсь-кого родовища до Харкова; газопровід Леніно-Щолкіно; газопровід до міста Турка Львівської області та декілька інших об’єктів газопостачання та газифікації. Триває будівництво газопроводів до Судака та Білгород-Дністровського тощо.

Розвиток внутрішнього газового ринку
У 2000 році у складі НАК «Нафтогаз України» була створена дочірня компанія «Газ України». Від моменту ство рення ДК «Газ України» успішно вирішувала питання у сфері постачання природного газу населенню, бюджетним організаціям і промисловим підприємствам, та, завдяки реформуванню галузі, значно покращила рівень розрахунків за спожитий природний газ. Сьогодні основна увага ДК «Газ Україна» зосереджена на формуванні чіткої, дієвої і взаємовідповідальної схеми «природний газ-кошти-споживачі».
Систематичність і структурованість стали головними пріоритета¬ми у роботі ДК «Газ України». Над усім стоїть ключовий принцип діяльності компанії: за спожитий газ як і за будь-який інший товар необхідно сплачувати вчасно і повністю. Внаслідок впертої і наполегливої роботи протягом трьох років ДК «Газ Ук¬раїни» виробила новий механізм співпраці з неохочими до чесних і партнерських відносин споживачами.

У 2002 році ДК «Газ України» відмовилася від практики реалізації газу через дилерські і посередницькі структури, у такий спосіб оздоровивши ринок поставок газу промисловим підприємствам. Завдяки цьому стабілізувалась цінова ситуація на ринку, зросли обсяги прямих продаж «Газу України» промисловості, а розрахунки стали проводитися на грошовій основі. ДК «Газ України» виконує цю роботу набагато успішніше, ніж газотрейдери. Якщо у 2002 році через підприємства з газопостачання та газифікації було реалізовано лише 521 млн. куб. м. газу, то протягом 2003 р. — 2,279 млрд. куб. м. газу.
У 2003 році Компанія розпочала реалізацію нового завдання: вирішення проблеми вчасної і повної оплати підприємствами теплокомуненерго за спожитий природний газ і досягла позитивного результату. У березні 2004 року вперше за останні роки розрахунки підприємств теплокомуненерго з ДК «Газ України» досягли 100%. Соціальна функція компанії полягає в тому, що вона продає природний газ для теплокомуненерго за ціною, яка є нижчою від закупівельної. Протягом 2000—2004 рр. регульовані граничні ціни на природний газ для населення та бюджетних установ не змінювались.

Нова віха реформи газового ринку ознаменувалася створенням Дочірнього підприємства «Газ-Тепло», яке займається впорядкуванням стосунків з теплокомуненерго. Спільне управління здійснюється виключно після погодження з керівниками місцевих обласних адміністрацій. У різних регіонах України у підпорядкування ДП «Газ-Тепло» перейшли понад 50 підприємств ТКЕ.
Україна щорічно споживає близько 70 млрд. куб. м газу та займає за цим показником шосте місце в світі. НАК «Нафтогаз України» відіграє провідну роль на одному з найбільших світових ринків газу, що є зап¬рукою його фінансової стабільності та джерелом майбутніх інвестицій.

Стратегічна мета «Нафтогазу України» — створення могутнього національного енергетичного сектору, який, увібравши в себе виробничі можливості і сучасний підхід до розвитку бізнесу, зможе на рівних конкурувати на міжнародних ринках.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх