Вісник

Вісник НГСУ 1/2004 Перспективи ДК «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ БУРОВИХ РОБІТ ДК «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

М.П.Мельник
заступник генерального директора ДК «Укргазвидобування»

Забезпечення України власними енергоносіями є  однією   із найбільш важливих задач, які стоять перед нашою економікою.
Вагомий вклад у вирішенні цієї задачі вносить колектив ДК «Укргазвидобування» — дочірньої компанії НАК «Нафтогаз України».
Дочірня компанія «Укргазвидобування» — це комплексне спеціалізоване господарство, яке здійснює пошуки вуглеводнів, буріння пошуково-розвідувальних і експлуатаційних свердловин, видобуток і переробку природного газу.

На момент створення дочірньої компанії в 1998 р. в Україні продовжувалося падіння видобутку природного газу, що в першу чергу було обумовлено непідготовленістю ресурсної бази.
Починаючи з 90-х років Державним геологічним підприємством не було підготовлено і не передано для експлуатації жодної площі і родовища. Як результат, на протязі практично десяти років відбувалося не тільки зменшення видобутку газу, але і «проїдання» розвіданих у попередні роки запасів. Так в 1998 р. фактичний видобуток газу перевищував приріст запасів майже в 4 рази.

Тому перед Компанією постало завдання створення власної ресурсної бази за рахунок збільшення обсягів буріння пошуково-розвідувальних свердловин.
Незважаючи на важке фінансове становище Компанії починаючи з 1999 року буровиками ДК «Укргазвидобування» постійно нарощувалися обсяги буріння свердловин з 205 тис. метрів проходки в 1998 р. до 270 тис. метрів в 2003 р., при цьому доля пошуково-розвідувального буріння зросла з 27 % до 65 % .
Необхідно відмітити, що разом з нарощуванням обсягів буріння ускладнюються умови проведення бурових робіт, що обумовлено розосередженістю пошуків на нових площах.

Так в 1991 році пошуково-розвідувальні роботи велись на 13 площах, в 1998 році — на 25 площах, в 2002 р. — на 52, 2003 р — 60 площах.
Зростають глибини буріння свердловин. Сьогодні 40 % свердловин, що буряться в межах Дніпровсько-Донецької западини мають глибини більше 5000 м, 25 % свердловин в межах ДДЗ — похилоспрямовані з відхиленням ствола від вертикалі до 800 м.
В результаті вжитих заходів уже в 2000 році Компанією було забезпечено стабілізацію видобутку та приріст запасів, який вперше за десятиліття перевищив видобуток газу.
Враховуючи постійне падіння видобутку газу на старих родовищах, Компанією вживались заходи, які забезпечували на протязі 1—2 років введення підготовлених сейсморозвідкою структур в буріння, що дало можливість швидкими темпами здійснювати відкриття нових родовищ.

В результаті виконаних геологорозвідувальних робіт за 5 останніх років Компанією відкрито 17 газових родовищ.
Збільшення обсягів буріння здійснювалося Компанією в основному за рахунок підвищення ефективності бурових робіт.
Так, незважаючи на зростання затрат при розвідувальному бурінні, пов’язаних з проведенням промислово-геофізичних досліджень, відбором керну, випробуванням пластів і дослідженням свердловин, ріст обсягів буріння на 31 % був забезпечений при збільшенні числа бурових бригад лише на 19%.

Що стосується експлуатаційного буріння, то нами впроваджується в життя проект облаштування свердловин в заплаві р. Сула на Яблунівському ГКР. До кінця поточного року на намивних площадках р. Сула в бурінні буде 5-ть бурових верстатів.

Для розбурювання Березівського родовища розробляється проект намивних площадок в заплаві р. Мерла.
В поточному році стоїть завдання приростити обсяги бурових робіт на 11    % без збільшення чисельності бурових підприємств.
Необхідно відмітити, що незважаючи на фінансові проблеми, особливо в перші роки після організації Компанії, було практично вирішено питання матеріально технічного забезпечення буріння, що дало можливість вести бурові роботи без простоїв.

В останні роки був зроблений новий крок в технічному переоснащенні буріння.
Одним із найбільш важливих заходів стало широке впровадження буровими підприємствами Компанії високоефективних бурових доліт виробництва провідних зарубіжних фірм Рід Тул, Сміт Тул, Хьюз Крістенсен. їх відпрацювання дозволило підвищити середню проходку на долото, механічну та комерційну швидкість буріння.

Так на буріння свердловини 503 Зах. Хрестищенська під проміжну колону О 245 мм в інтервалі 1300 — 2150 метрів використано всього 2 імпортних долота, в той час як у раніше пробурених свердловинах — 12    доліт, що дозволило скоротити затрати часу на буріння вказаного інтервалу з 24 до 14 днів.

При бурінні глибокої свердловини №701 Зах. Шебелинська в інтервалі 2600 — 3750 м використано 4 імпортних долота, в той час як у попередніх пробурених свердловинах на буріння вказаного інтервалу затрачено 56 доліт, що дало можливість зменшити витрати часу на буріння вказаного інтервалу з 156 до 79 діб, або в 2 рази.

В І кварталі 2004 р. нами були проведені випробування доліт нового покоління виробництва ВАТ «Волгабур-маш» (Росія), які теж показали високі  результати на рівні доліт виробництва провідних зарубіжних фірм.

Значним резервом підвищення техніко-економічних показників буріння є впровадження сучасних 4-х ступеневих систем очистки бурового розчину. В 2003 р. ДК «Укргазвидобування» закуплена повна система очистки розчину фірми Свако (США), яка була змонтована на свердловині № 151 Яблунівського родовища. За рахунок ефективної очистки бурового розчину середня проходка на долото і механічна швидкість буріння підвищені в 1,5 рази, що дозволило пробурити свердловину на місяць скоріше від пробурених свердловин в аналогічних умовах.

В поточному році планується оснастити 4-х ступеневими системами очистки не менше 10 свердловин з використанням лінійних вібросит та ситогідроциклонних установок фірми «Свако» і модернізованих центрифугальних установок виробництва заводу «Екомаш» м. Харків. Вказаними системами очистки будуть оснащені всі свердловини на намивних площадках в заплаві ріки Сула. Для забезпечення екологічної безпеки тут використовується безамбарний спосіб буріння свердловин.

З метою недопущення негативного впливу буріння на навколишнє середовище Компанією закуплено екологічний вузол «Енвайроцентр» по переробці і утилізації бурового розчину і шламу, який буде введено в експлуатацію в поточному році.
Забезпечення ефективної очистки бурових розчинів відкриває нові можливості використання вибійних двигунів, що особливо важливо при бурінні похилоспрямованих і горизонтальних свердловин. На протязі останнього року значно розширено використання при бурінні гвинтових вибійних двигунів та турбогвинтових двигунів, що дає можливість підвищення механічної швидкості в інтервалі їх застосування в 1,5 — 2 рази.

Успішність буріння свердловин в складних гірничо-геологічних умовах в значній мірі залежить від якості бурового розчину.
З метою недопущення негативного впливу бурового розчину на якість розкриття продуктивних горизонтів та забезпечення стійкості порід в ДК «Укргазвидобування» знайшли широке впровадження малоглинисті і полімерні бурові розчини на основі високоякісних хімреагентів імпортного та вітчизняного виробництва. Їх впровадження дозволяє здійснювати успішне будівництво свердловин при високих до 150—170 ? С пластових температурах, аномально високих і аномально низьких пластових тисках.
В березні 2004р. нами розпочато буріння глибокої свердловини на Яблунівському родовищі з горизонтальним розкриттям продуктивного нафтового пласта, що повинно вирішити проблему видобутку важкодоступних вуглеводнів.

На сьогодні значним гальмом в ефективному використанні нових технологій є невідповідність сучасним вимогам наявного бурового устаткування.

Буріння свердловин, в т.ч. надглибоких, ведеться в основному з використанням бурових верстатів вироб¬ництва ВАТ «Уральський завод важкого машинобудування» і ВАТ «Волжський завод бурової техніки» технічний стан і рівень яких не забезпечують можливість проведення робіт на оптимальних режимах.

Враховуючи, що ряд бурових установок експлуатуються до 20 і більше років, заміну їх необхідно проводити на високоефективні бурові установки, які відповідають світовим стандартам і випускаються провідними зарубіжними фірмами.

Необхідно модернізувати діючий парк бурових установок, термін експлуатації яких не завершений, шляхом заміни неефективного силового і насосного обладнання, впровадження безтрансмісійного приводу виконавчих механізмів і т.п.

В листопаді 2003 р. в Краматорську проведені попередні випробування модульного гідроприводного бурового насосу УНГ 440, впровадження якого повинно забезпечити необхідну гідравлічну характеристику в т.ч. проведення буріння вибійними двигунами при тиску 200—250 атм.
Із російською фірмою «Підземнафтогазсервіс» проробляється технологія застосування верхніх приводів фірми «Кенріг» на бурових верстатах БУ — 5000 ЕУ, ДГУ виробництва ВАТ «УЗТМ». Їх впровадження дозволить забезпечити оптимальні режимні параметри при бурінні глибоких свердловин, зменшити ризик виникнення аварій та ускладнень, скоротити затрати часу спуско-підіймальних операцій та нарощування інструменту.
Вітчизняним машинобудівними заводами ім. Малишева в м. Харків і Вуглепроммаш в м. Донецьк в 2004 р. планується організувати виробництво мобільних бурових установок вантажопідйомністю 125 і 160 тонн, що теж повинно підвищити ефективність буріння свердловин глибиною до 2500 метрів.
В поточному році Компанією закупляється комплекс обладнання для цементування свердловин КЦС-32 виробництва ВАТ «Костромський завод «Строммашина» (Росія).
Нарощування обсягів видобутку вуглеводнів в значній мірі буде залежати від впровадження нових технологій по інтенсифікації видобутку вуглеводнів як в нових так і старому фонді свердловин.

В минулому році ДК «Укргазвидо-бування» закуплено спеціальне обладнання для проведення інтенсифікації свердловин, в т.ч. дві колтюбінгові установки і комплекс техніки для проведення потужних гідророзривів пластів. В 2004 р. будуть закуплені мобільні азотні компресорні установки. В системі Бурового управління «Укрбургаз» створено спеціалізоване відділення з інтенсифікації видобутку, випробування і капітального ремонту свердловин.

Широке впровадження нових технологій з інтенсифікації, яке планується після проведення спеціальної підготовки фахівців дозволить також вводити в експлуатацію відкриті родовища з важковидобувними запасами вуглеводнів, видобуток яких до цього часу вважався економічно нерентабельним.
Успішне виконання намічених завдань можливе тільки при злагодженій роботі колективу Компанії, підвищення відповідно до сучасних вимог професіоналізму її фахівців.

За останні три роки буровий підрозділ Компанії поповнився на 179 молодих спеціалістів, із них уже більше 100 працюють на інженерних і керівних посадах.
Вагомий вклад в підвищення ефективності та якості бурових робіт вносить впровадження наукових розробок.
Об’єднання наукового потенціалу галузі в створеному підприємстві «Науканафтогаз» дозволить підвищити ефективність вкладу наявного наукового потенціалу у виробництво.

Широке впровадження високое¬фективних технічних засобів і нових технологій в бурінні повинно дозволити Компанії уже в найближчі роки значно збільшити обсяги бурових робіт без збільшення чисельності працюючих, що дасть можливість вирішити питання нарощування ви¬добутку природного газу.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх